Μοναρχία των Κάτω Χωρών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η μοναρχία των Κάτω Χωρών είναι η συνταγματική μοναρχία των Κάτω Χωρών. Ως εκ τούτου, ο ρόλος και η θέση του μονάρχη ορίζονται και περιορίζονται από το Σύνταγμα της Ολλανδίας. Το σύνταγμα ορίζει τα πάντα για τη μοναρχία, π.χ. θέματα βασιλικής οικογένειας, ρόλος του μονάρχη στην νομοθεσία κτλ.

Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών είναι ανεξάρτητη μοναρχία από τις 16 Μαρτίου 1815, αλλά οι διάφορες επαρχίες του είχαν «διακυβερνηθεί» κατά διαστήματα από μέλη του Οίκου της Οράγγης-Νασάου και του οίκου του Νασάου από το 1559 έως το 1747. Ο Γουλιέλμος της Ολλανδίας έγινε ο ηγέτης της Ολλανδικής εξέγερσης και της ανεξάρτητης Ολλανδικής Δημοκρατίας.

Ο Γουλιέλμος-Αλέξανδρος είναι βασιλιάς των Κάτω Χωρών από τις 30 Απριλίου 2013.