Μονομελές Πρωτοδικείο

Ποινικό δικαστήριο της Ελλάδας
(Ανακατεύθυνση από Μονομελές Πλημμελειοδικείο)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο είναι Ποινικό Δικαστήριο της Ελλάδας. Συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκη και είναι αρμόδιο να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό πλημμελήματα, για τα οποία η κατώτερη ποινή είναι κάτω του ενός έτους, καθώς και πλημμελήματα, τα οποία για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας ο νόμος (άρθρο 114 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) υπάγει κατ'εξαίρεση σε αυτό. Οι αποφάσεις του προσβάλλονται με έφεση, η οποία εκδικάζεται από το Τριμελές Πρωτοδικείο.