Τριμελές Πρωτοδικείο

Ποινικό δικαστήριο της Ελλάδας

Το Τριμελές Πρωτοδικείο είναι Ποινικό Δικαστήριο της Ελλάδας, που λειτουργεί άλλοτε ως πρωτοβάθμιο και άλλοτε ως δευτεροβάθμιο. Συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο, και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αρχαιότερο Πρωτοδίκη, και δύο Πρωτοδίκες ως μέλη ή έναν πρωτοδίκη και έναν ειρηνοδίκη ή πάρεδρο πρωτοδικείου, σε περίπτωση κωλύματος ενός από τους πρωτοδίκες. Στην έδρα του ακροατηρίου κάθεται στο κέντρο αυτής ο Πρόεδρος, δεξιά αυτού ο αρχαιότερος Πρωτοδίκης και αριστερά του ο νεότερος. Όταν συμμετέχει, ως άνω, Ειρηνοδίκης ή Πάρεδρος Πρωτοδικείου, αυτοί κάθονται πάντα αριστερά του. Ο νεότερος της σύνθεσης Δικαστής ψηφίζει πάντα πρώτος για τη λήψη της απόφασης και τελευταίος ο Πρόεδρος. Η διάσκεψη για τη λήψη της απόφασης είναι μυστική, χωρίς τη συμμετοχή του Εισαγγελέα της έδρας.

Σε πρώτο βαθμό δικάζει πλημμελήματα, για τα οποία ο νόμος προβλέπει κατώτατη ποινή τουλάχιστον ενός έτους και άλλα πλημμελήματα, τα οποία λόγω σπουδαιότητας ο νόμος (άρθρα 112 και 114 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) υπάγει κατ' εξαίρεσιν στην αρμοδιότητά του, καθώς και τα πταίσματα που τέλεσαν Δικαστές και Δικηγόροι. Σε δεύτερο βαθμό δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Οι αποφάσεις του προσβάλλονται με ένδικα μέσα ανάλογα με το αν δικάζει πρωτοδίκως ή κατ' έφεσιν. Οι αποφάσεις που εκδίδει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων), ενώ οι αποφάσεις που εκδίδει κατ' έφεσιν προσβάλλονται με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.