Μουσικός

καλλιτέχνης που εκτελεί ή συνθέτει μουσική και διευθύνει ένα μουσικό σύνολο

Ο μουσικαντης είναι ενα άτομο το οποίο γράφει και ερμηνεύει μουσική. Οι μουσικοί μπορούν να ξεχωρίζουν ανάλογα με την ικανότητα τους να δημιουργήσουν ή να ερμηνεύσουν μουσική.

Πολλές φορές δύο ή περισσότερες ιδιότητες συνυπάρχουν σε ένα άτομο