Με την ονομασία Ναπολεόντειος Κώδικας αναφέρεται ο γαλλικός Αστικός Κώδικας που δημοσιεύθηκε επί Ναπολέοντος στις 21 Μαρτίου του 1804 με αρχικό όμως τίτλο "Αστικός Κώδικας των Γάλλων" και που μετονομάσθηκε κατά την αναδημοσίευσή του σε "Ναπολεόντειο Κώδικα" το 1807.

Ο Ναπολεόντειος Αστικός Κώδικας είναι γεγονός ότι βασίσθηκε στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, η μεγάλη ιστορική του όμως σημασία είναι ότι πρώτος αυτός ο Κώδικας καθιέρωσε στην Ευρώπη την ισότητα πάντων των πολιτών έναντι του Νόμου. Αποτελούσε συμβιβασμό του παλαιού καθεστώτος με τη Γαλλική Επανάσταση. Ενσωμάτωνε τις αρχές της ελευθερίας του ατόμου, της ελευθερίας επιλογής εργασίας, καθώς και την αρχή του Κοσμικού Κράτους. Αποτελείται από 2.281 άρθρα. Διαιρείται σε τρία μέρη: στο δίκαιο των προσώπων, στο δίκαιο του αντικειμένου και των ειδών της ιδιοκτησίας, και στο δίκαιο του τρόπου κτήσης της κυριότητας. Ο κώδικας, που κυριαρχείται από το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, διακρίνεται για τη σαφήνεια και την ακρίβεια των κειμένων του. Στους νεότερους χρόνους τροποποιήθηκε πολλές φορές, αλλά οι βασικές γραμμές του διατηρούνται έως σήμερα και αποτέλεσε τη βάση ανάλογων κωδίκων διαφόρων κρατών του 19ου αι., όπως του Βελγίου (όπου ισχύει και σήμερα), του Κεμπέκ στον Καναδά, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, ορισμένων κρατών της Νότιας Αμερικής και της πολιτείας Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Ο νέος ηγέτης της Γαλλίας εφάρμοσε σειρά μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στην οικονομία, επιδιώκοντας να ελέγξει την κρατική μηχανή, αλλά και να την κάνει πιο αποτελεσματική