Το ναυαγοσωστικό (salvage ship) είναι ειδικός τύπος πλοίου ή ειδικό ρυμουλκό (salvage tug) ιδιαίτερης κατασκευής και με ισχυρές μηχανές, εφοδιασμένο με ανάλογα μέσα και εφόδια, του οποίου κύρια αποστολή και έργο του είναι η Επιθαλάσσια αρωγή που από μεν τα εμπορικά η αρωγή αυτή είναι «κατ' επάγγελμα», από δε τα κρατικά (υπηρεσιών) παρέχεται ως «ειδική μέριμνα» δημόσιας ασφάλειας.

Το Γαλλικό ωκεανοπόρο Ν/Γ Abeille Bourbon

Τα Ναυαγοσωστικά σήμερα είναι μηχανοκίνητα πλοία με εκτόπισμα 500 έως και 1500 τον. Με πολύ μεγάλη ισχύ μηχανών (1000 – 10.000 ίππων) και διακρίνονται σε μικρά (κλειστών θαλασσών ή εσωτερικών – χωρικών υδάτων), μεσαία (ανοικτής θάλασσας) και στα ωκεάνια (πολύ μεγάλα). Έχουν ανάλογα πλούσιο εξοπλισμό σε ναυτιλιακά όργανα ναυσιπλοΐας, επικοινωνίας, εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης, και μέσων ρυμούλκησης, πόντισης, ανέλκυσης, κατάδυσης, κατάσβεσης πυρκαγιάς και απάντλησης, μέσων έμφραξης ρηγμάτων – διαρροής, καλωδίων ρεύματος, φραγμάτων περισυλλογής κλπ. Ορισμένα φέρουν θάλαμο αποπίεσης ενώ τα ωκεάνια φέρουν επιπλέον βαθυσκάφη και ελικοδρόμιο.

Η ναυπήγησή τους και κάθε επισκευή ή μετασκευή τους παρακολουθείται ιδιαίτερα από τους Νηογνώμονες.

Προς άμεση διάκριση τα πλοία αυτά φέρουν στα πλευρά τους την ένδειξη «SALVAGE». Όλο το 24ωρο διατηρούν φυλακή ακρόασης στα κανάλια κινδύνου είτε «εν πλω» είτε «εν όρμω». Κατά το άρθρο 189 του Κ.Δ.Ν.Δ. τα πλοία αυτά φέρουν ειδική άδεια της Λιμενικής Αρχής του λιμένα που έχουν ως βάση. Περιλαμβάνονται δε επι τούτου σε ειδικούς παγκόσμιους καταλόγους ναυτιλιακού ενδιαφέροντος με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Η σύντμηση αυτού του τύπου πλοίου είναι Ν/Γ.

Στις αποστολές και επιχειρήσεις «επιθαλάσσιας αρωγής» η εξέλιξη, η ταχύτητα και ο συντονισμός της δραστηριότητάς τους παρακολουθείται από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης «Θάλαμος επιχειρήσεων (ΥΕΝ)») που εδρεύει στον 5ο όροφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και συγκροτείται από Λιμενικούς συνεπικουρούμενοι από κλιμάκιο της Πολεμικής αεροπορίας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία