Ναυτιλιακοί Πλανήτες χαρακτηρίζονται μόνο εκείνοι οι πλανήτες του Ηλιακού συστήματος που παρουσιάζουν ενδιαφέρον παρατήρησης και υπολογισμών στην αστρονομική ναυτιλία.

Ναυτιλιακοί πλανήτες θεωρούνται η Αφροδίτη (Venus), ο Άρης (Mars), ο Δίας (Jupiter) και ο Κρόνος (Saturn) που κρίνονται κατάλληλοι για παρατήρηση με τον εξάντα λόγω του μεγάλου μεγέθους τους. Τα χρήσιμα στοιχεία των πλανητών αυτών παρέχονται από τις αστρονομικές εφημερίδες.

Επειδή οι εξωτερικοί πλανήτες μπορούν να λάβουν αποχή μέχρι και 180° είναι προφανές ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τον υπολογισμό του μήκους αλλά και του πλάτους κατά την μεσουράνησή τους. Εφόσον οι πλανήτες αυτοί βρίσκονται πάνω από τον ορίζοντα, όταν ο Ήλιος βρίσκεται κάτω από αυτόν, (κατά το λυκαυγές και το λυκόφως) μπορεί να μετρηθεί το αληθές ύψος τους με τον εξάντα.
Από τους παραπάνω πλανήτες η Αφροδίτη ως κατώτερος πλανήτης βρίσκεται πάντα κοντά στον Ήλιο μη απομακρυνόμενη πέραν των 48°, οπότε μόνο κατά την εποχή που αυτή παρουσιάζει την μέγιστη αποχή της είναι κατάλληλη για παρατήρηση. Όταν αυτή παρατηρείται, βρίσκεται, στο δυτικό τμήμα του ορίζοντα ονομάζεται Έσπερος ή Αποσπερίτης, αντίθετα όταν είναι στο ανατολικό τμήμα Αυγερινός ή Εύφορος ή και Εωσφόρος.

  • Τα σημαντικότερα στοιχεία των πλανητών αυτών, ιδίως για ναυτιλιακές μετρήσεις, παρέχονται στις ετήσιες αστρονομικές εφημερίδες.

Δείτε επίσης Επεξεργασία