Νεωδόχος ή νηοδόχη (εκ του αρχαίου ναυς+δέχομαι, λαϊκά ντόκος εκ του αγγλικού dock), ονομάζεται ειδική λιμενική εγκατάσταση (δεξαμενή) παρεχομένων ευκολιών σε πλοία όπως για αποφυγή παλίρροιας, περιορισμένους δεξαμενισμούς για καθαρισμό, συντήρηση και μικροεπισκευές.

Διακρίνονται σε μόνιμες (dry docks) και σε πλωτές δεξαμενές (floating docks), για την χρήση των οποίων καταβάλλονται δικαιώματα δεξαμενισμού (dockage) ή «ντοκιάδικα» όπως λέγονται εκ του αγγλικού όρου.

Κύρια μέρη της νεωδόχου είναι η θύρα (ή θύρες, dock gate), το δάπεδο (dock floor) και ο μηχανισμός αποστράγγισης (docking plug).

Δείτε επίσης

Επεξεργασία