Νεωλκείο ή νεώλκιο (από το ουσιαστικό νεωλκός < ναυς /γεν. νεώς +έλξις) ονομάζεται το επικλινές (κεκλιμένο) κατασκεύασμα ή ανάλογη διαμόρφωση της ακτής επί της οποίας στηρίζεται και γλυστρά ειδική ναυπηγική σχάρα επί της οποίας πλοία ή σκάφη κατασκευάζονται, επισκευάζονται ή καθαρίζονται και βάφονται τα ύφαλά τους.

Το κατασκεύασμα αυτό ή η επικλινής αυτή διαμόρφωση χρησιμεύει για την ανέλκυση ή καθέλκυση των σκαφών. Συνήθως βρίσκεται μπροστά από μικρό ναυπηγείο και αποτελεί μέρος αυτού.

Όταν μια τέτοια διαμόρφωση χρησιμοποιείται μόνο για ανέλκυση ή καθέλκυση λέμβων ή μικρών σκαφών χωρίς την ανάγκη ναυπηγικής σχάρας π.χ. από τρέιλερ, τότε αυτή ονομάζεται κοινώς γλύστρα και είναι συνήθως τσιμέντινη ή μεταλλική.

Στην αρχαιότητα το στεγασμένο νεωλκείο ονομάζονταν νεώσοικος.