Το Νικομήδειον ήταν ελληνιστική πόλη στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας.

Η ίδρυσή της ανάγεται πιθανότατα στον βασιλιά της περιοχής 'Νικομήδη Α' (που ίδρυσε και την Νικομήδεια). Η ύπαρξη της πόλεως αυτής από πουθενά αλλού δεν πιστοποιείται, παρά μόνο από τον ιστορικό Φλάβιο Αρριανό (στο βιβλίο του «Βιθυνιακά») και από το λεξικό του Σουϊδα στο λήμμα «Νικομήδεια» (δοκεί δε της Νικομηδείας παρώνυμον είναι και το εν Βιθυνία Νικομήδειον εμπόριον αυτό Βιθυνίας).

Η θέση της ελληνιστικής αυτής πόλης τυγχάνει όλως άγνωστη.

ΠηγέςΕπεξεργασία