Νικόμαχος (μυθολογία)

Μεσσήνιος θεραπευτής θεός

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Νικόμαχος είναι γνωστός ένας πανάρχαιος Μεσσήνιος θεραπευτής θεός, γιος του Μαχάονα και αδελφός του Γοργάσου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον Νικόμαχο ως απώτατο πρόγονο του φιλοσόφου Αριστοτέλη (του οποίου ο πατέρας και ο γιος ονομάζονταν επίσης «Νικόμαχος»). Η τοπική αυτή θεότητα φαίνεται ότι λατρευόταν μάλλον κυρίως στις Φαρές της Μεσσηνίας.


  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969