Στην πολιτική, ο όρος νόμος και τάξη αναφέρεται σε ένα αυστηρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και την αυστηρότητα των οργάνων επιβολής του νόμου. Οι ποινές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μεγαλύτερα έτη φυλάκισης, κοινωφελή εργασία και θανατική ποινή

Οι υποστηρικτές του "νόμου και τάξης", γενικά από τη δεξιά πλευρά, υποστηρίζουν ότι η φυλάκιση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης του εγκλήματος. Οι αντίπαλοι του νόμου και της τάξης, συνήθως αριστεροί, υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι αναποτελεσματικό.