Ξηρά θερμοβαθμίδα ή ξηρά αδιαβατική θερμοβαθμίδα ονομάζεται η αναλογία του μεγέθους της διαστολής που δημιουργείται, όταν η πυκνότητα της ατμόσφαιρας ελαττώνεται καθ΄ ύψος και οι δημιουργούμενες πομφόλυγες του ανερχόμενου θερμού αέρα (που συμβαίνει πάνω από τη γήινη επιφάνεια που θερμαίνεται από τον Ήλιο), υπόκεινται σε προοδευτική ελάττωση της επ΄ αυτών ασκούμενης ατμοσφαιρικής πίεσης με αποτέλεσμα αυτές να διαστέλλονται συνεχώς σύμφωνα με τον νόμο του Μπόιλ – Μαριότ. Η διαστολή που δημιουργείται επιφέρει ταυτόχρονα και ελάττωση της θερμοκρασίας κατ΄ αναλογία 1° C / 100 m. Η αναλογία αυτή ονομάζεται ξηρά θερμοβαθμίδα.

Διαδικασία Επεξεργασία

Σημειώνεται ότι οι ανερχόμενες αυτές αέρινες πομφόλυγες του ξηρού θερμού αέρα δεν ανυψώνονται απεριόριστα, αφού ψύχονται λόγω της παραπάνω διαστολής (αδιαβατικά όπως λέγεται στη θερμοδυναμική) ένεκα της ελάττωσης της επ΄ αυτών πίεσης. Έτσι αυτές φθάνουν μέχρι το ύψος εκείνο που θα έχουν ίση θερμοκρασία με τη περιβάλλουσα αυτές ατμόσφαιρα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία