(λέγεται επίσης: κεκορεσμένη θερμοβαθμίδα, ή υγρά αδιαβατική θερμοβαθμίδα), Υ.Θ.

Στην πραγματικότητα οι πομφόλυγες του ανερχόμενου θερμού αέρα που συμβαίνει πάνω από τη γήινη επιφάνεια που θερμαίνεται από τον Ήλιο χάνουν θερμοκρασία 1° C / 100 m (ξηρά θερμοβαθμίδα) μόνο, έως ότου η θερμοκρασία τους κατέλθει μέχρι της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου των, δηλαδή μέχρι να γίνουν κεκορεσμένες ή όπως επίσης λέγονται «υγρές».

Κάθε περαιτέρω ανύψωση και ψύξη αυτών άγει στη συμπύκνωση των υδρατμών τους σε μορφή νέφους. Η εκ της αιτίας αυτής απελευθερωμένη «λανθάνουσα θερμότητα» θερμαίνει την ανερχόμενη αέρινη μάζα τους με αποτέλεσμα να ψύχονται αυτές όχι κατά 1° C / 100 m αλλά κατά 0,5° C / 100 m περίπου.

Η ελάττωση αυτή της θερμοκρασίας ανά 100 μέτρα ύψος λέγεται υγρά θερμοβαθμίδα ή κεκορεσμένη θερμοβαθμίδα ή υγρά αδιαβατική θερμοβαθμίδα.


Δείτε επίσης Επεξεργασία