Οι Σαιντ-Ομέρ είναι γαλλικός οίκος ευγενών, αρχόντων του Σαιντ-Ομέρ (γαλλικά : St. Omer, Saint-Omer) και του Φωκεμπέργκ (γαλλικά : Fauquembergues). Ήταν από τους παλαιότερους και ισχυρότερους βαρώνους της δυτικής Φλάνδρας και του Αινώ, η επικράτεια τους επεκτεινόταν από τη μία πλευρά στην επικράτεια των Γκιν και μια άλλη πλευρά έως το Εντάν.

Οικιακό οικόσημο του Σαιντ-Ομέρ

Η οικογένεια έπαιξε σημαντικό ρόλο της ιστορία της βόρειας Γαλλίας και μέλη της διακρίθηκαν παίρνοντας μέρος στις Σταυροφορίες.

Σημαντικά μέλη της οικογένειας ήταν οι:

Γουλιέλμος Α΄ του Σαιντ-Ομέρ, πήρε μέρος στην Α΄ Σταυροφορία
Ούγος Α΄ κύριος του Φωκεμπέργκ, πρίγκιπας της Γαλιλαίας
Γουλιέλμος Β΄ κύριος του Σαιντ-Ομέρ
Γκωτιέ/Βάλτερ πρίγκιπας της Γαλιλαίας, νυμφεύτηκε την Εσιβά της Τιβεριάδας.
Ούγος Β΄, γιος του προηγούμενου Γκωτιέ, πρίγκιπας της Γαλιλαίας
Γουλιέλμος, γιος του προηγούμενου Γκωτιέ, διαδέχτηκε τον πατέρα του στο φέουδο στη Γαλλία, ενώ είχε νυμφευτεί την Ιντά, αδελφή του Ιάκωβου του Αβέν, με την οποία απέκτησε 5 γιους και 6 κόρες.
Ραούλ, γιος του προηγούμενου Γκωτιέ, επίσκοπος της Τιβεριάδας
Όθων, γιος του προηγούμενου Γκωτιέ, ιππότης του Τάγματος του Ναού.
Γουλιέλμος Γ΄, γιος του Γουλιέλμου Β΄, τον διαδέχτηκε στη Φλάνδρα
Γουλιέλμος Δ΄, γιος του Γουλιέλμου Β΄,
Γουλιέλμος Ε΄
Γκωτιέ Β΄ του Σαιντ-Ομέρ, γιος του Γουλιέλμου Β΄, πήρε μέρος και σκοτώθηκε κατά τις σταυροφορίες
Ιάκωβος Σαιντ-Ομέρ, γιος του Γουλιέλμου Β΄, πήρε μέρος στην Δ΄ Σταυροφορία και παντρεύτηκε τη χήρα του Γοδεφρείδου Βιλλεαρδουίνου, φεουδάρχης της Γραβιάς
Γουλιέλμος ΣΤ΄
Νικόλαος Α΄ του Σαιντ-Ομέρ, γιος του Γουλιέλμου Β΄, πήρε μέρος στην Δ΄ Σταυροφορία, φεουδάρχης της Γραβιάς παντρεύτηκε γόνο της οικογένειας Ντε λα Ρος, Βασίλισσα της Θεσσαλονίκης.
Γουλιέλμος, γιος του Νικολάου Α΄
Μπέλα ή Άβελ, γιος του Νικολάου Α΄, βαρώνος της Θήβας νυμφεύτηκε την Μπόνι ντε λα Ρος
Νικόλαος Β΄, γιος του Μπέλα, βαρώνος της Θήβας και Βάιλος του Πριγκιπάτου της Αχαΐας
Όθων, γιος του Μπέλα
Ιωάννης, γιος του Μπέλα, βαρώνος της Θήβας και του Πασσαβά, νυμφρεύτηκε τη Μαργαρίτα ντε Νεϊγύ
Νικόλαος Γ΄, γιος του Ιωάννη, βαρώνος της Θήβας και του Πασσαβά, τελευταίος εκπρόσωπος του Οίκου στην Ελλάδα.
Μαχώ, κόρη του Γουλιέλμου Β΄
Βεατρίκη, κόρη του Γουλιέλμου Β΄, κληρονόμος των φέουδων στη Φλάνδρα
Ιντά, κόρη του Γουλιέλμου Β΄
Αγνή, κόρη του Γουλιέλμου Β΄, ηγουμένη της Μονής της Μεσίν στη Φλάνδρα
Αλίκη, κόρη του Γουλιέλμου Β΄
Μαργαρίτα, κόρη του Γουλιέλμου Β΄
Γοδεφρείδος, πήρε μέρος στην Α΄ Σταυροφορία και ήταν από τους ιδρυτές του Τάγματος του Ναού.

Γενεαλογία του Οίκου του Σαιντ-Ομέρ

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Α΄
πρίγκιπας της Γαλιλαίας
 
Γουλιέλμος Β΄
 
Γοδεφρείδος
Ναΐτης ιππότης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκωτιέ/Βάλτερ
πρίγκιπας της Γαλιλαίας
 
Γουλιέλμος Γ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Β΄
τιτ. πρίγκιπας της Γαλιλαίας
 
Γουλιέλμος
σταυροφόρος
 
Ραούλ
τιτ. πρίγκιπας της Γαλιλαίας
 
Γουλιέλμος Δ΄
κύριος του Σαιντ-Ομέρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Ε΄
κύριος του Σαιντ-Ομέρ
 
Γουλιέλμος ΣΤ΄
κύριος του Σαιντ-Ομέρ
 
Νικόλαος Α΄
κύριος στην Αθήνα
 
 
 
 
 
Βεατρίκη
κυρία του Σαιντ-Ομέρ
σύζ. Φίλιππος του Αιρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Α΄
δούκας των Αθηνών
 
Μπόνη του Λα Ρος
κυρία του 1/2 της Θήβας
 
Μπέλα
ιππότης
 
Γουλιέλμος
ιππότης
 
Ματθίλδη
κυρία του Σαιντ-Ομέρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Β΄
 
Όθων
κύριος του 1/2 Θηβών
 
Ιωάννης
μαρεσάλης της Αχαΐας
σύζ. Μαργαρίτα του Νυλλύ
κυρία του Πασαβά, Άκοβας
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Ζ΄
κύριος του Σαιντ-Ομέρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Γ΄
μαρεσάλης της Αχαΐας,
κύριος 1/2 Θήβας, 1/3 Άκοβας
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Η΄
κύριος του Σαιντ-Ομέρ