Οίκος του Σατωντάν και του Περς

Ο Οίκος του Σατωντάν ήταν μεσαιωνική οικογένεια ευγενών, η οποία ήλεγχε την Υποκομητεία του Σατωντάν και την Κομητεία του Περς.

Ο θυρεός του κόμη του Περς.

Καταβολές του Οίκου του Σατωντάν Επεξεργασία

Ο Οίκος του Σατωντάν προήλθε από τον Γοδεφρείδο Α΄, τον οποίον ο Κόμης Θεοβάλδος Α΄ του Μπλουά όρισε Υποκόμη του Σατωντάν το 956. Πρόσφατες έρευνες κατέστησαν τον τελευταίο ως απευθείας και αγνατικό απόγονο της φραγκικής οικογένειας των Ροργονιδών.

Κλάδοι του Οίκου του Σατωντάν Επεξεργασία

Ο Οίκος του Σατωντάν διασπάστηκε σε δύο διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους. Από τους δύο γιους του Φούκωνα προήλθαν:

  • ο κύριος κλάδος των κομήτων του Περς, ο οποίος εξέλιπε το 1217 με τον Θωμά.
    • από τον 2ο γιο τού Ροτρού Β΄ προήλθε ο πλάγιος κλάδος των υποκόμητων του Σατωντάν, που εξαλείφθηκε το 1249 με τον Γοδεφρείδο ΣΤ΄.
  • από τον 2ο γιο τού Φούλκωνα προήλθε ο πλάγιος κλάδος των κόμητων του Ανζού, οι οποίοι απέκτησαν τον έλεγχο των εδαφών αυτών μέσω του γάμου του (εγγονού του Φούλκωνα) Γοδεφρείδου Β΄ με την Ερμενγάρδη των Ινζελζέ κόμισσα του Ανζού. Δισεγγονός τους και εξ αρρενογονίας απόγονος ήταν ο Γοδεφρείδος Ε΄ κόμης του Ανζού, του οποίου απόγονοι είναι οι βασιλείς της Αγγλίας (Πλανταγενέτες).
    • από τον 2ο γιο τού Φούλκωνα Ε΄ προήλθε ο πλάγιος κλάδος των βασιλέων της Ιερουσαλήμ, που εξαλείφθηκε το 1185 με τον Βαλδουίνο Δ΄.

Γενεαλογία Επεξεργασία

 
 
 
 
Ερβέ
κόμης του Περς
ΟΙΚΟΣ ΠΕΡΣ
σύζ. Μελισσάνθη
 
Γοδεφρείδος Α΄
υποκόμης του Σατωντάν
ΟΙΚΟΣ ΣΑΤΩΝΤΑΝ
σύζ. Ερμενγάρδη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φούλκων Α΄
κόμης του Ανζού
ΟΙΚΟΣ ΙΝΖΕΛΖΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χίλντεγκαρντε
κόμισσα του Περς
 
Ούγος Α΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
Ροτρού
κύριος του Νοζάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φούλκων Β΄
κόμης του Ανζού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Β΄
υποκόμης του Σατωντάν,
αρχιεπίσκοπος της Τουρ
 
Ανταλώ
κύριος του Σατώ-Σινόν
 
Μελισσάνθη
υποκόμισσα του Σατωντάν,
κόμισσα του Περς
 
Φούλκων
κόμης του Μορτάν
ΟΙΚΟΣ ΣΑΤΩΝΤΑΝ & ΠΕΡΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης του Ανζού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(νόθος)
Ελγκώ
 
(νόθος)
Ούγος
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης του Περς,
Β΄ υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης του Γκατιναί
 
Βετρίκη
κόμισσα του Γκατιναί
 
Ούγος του Περς
 
Φούλκων Γ΄
κόμης του Ανζού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Γ΄
υποκόμης του Σατωντάν,
Α΄ κόμης του Περς
 
Ροτρού Β΄
κόμης του Περς,
Α΄ υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Β΄
κόμης του Γκατιναί
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΖΟΥ
 
Ερμενγάρδη των Ινζελζέ
κόμισσα του Ανζού
 
Γοδεφρείδος Β΄
κόμης του Ανζού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Β΄
κόμης του Περς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Δ΄
υποκόμης του Σατωντάν
ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΤΩΝΤΑΝ
 
Γοδεφρείδος Γ΄
κόμης του Ανζού
 
Φούλκων Δ΄
κόμης του Ανζού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροτρού Γ΄
κόμης του Περς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματίλντα
σύζ. Γοδεφρείδος Γ΄
κόμης του Βαντόμ
 
Γοδεφρείδος Γ΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
Γοδεφρείδος Δ΄
κόμης του Ανζού
 
Φούλκων Ε΄
κόμης του Ανζού,
βασιλιάς της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Φιλίππα
σύζ. Ηλίας Β΄
κόμης του Μαιν
ΟΙΚΟΣ ΑΝΖΟΥ
 
(3) Ροτρού Δ΄
κόμης του Περς
 
(3) Στέφανος
αρχιεπίσκοπος του Παλέρμου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος Ε΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Ε΄
Πλανταγενέτης

κόμης του Ανζού
 
Βασιλείς της Ιερουσαλήμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφείδος Γ΄
κόμης του Περς
σύζ. Ματθίλδη της Σαξονίας
ΟΙΚΟΣ ΓΟΥΕΛΦΩΝ
 
Στέφανος
δούκας της Φιλαδέλφειας
 
Γουλιέλμος
επίσκοπος του Σαλόν
κόμης του Περς
 
Γοδεφρείδος Δ΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
Ούγος ΣΤ΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 

(Πλανταγενέτες)
βασιλείς της Αγγλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θωμάς
κόμης του Περς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος Ε΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεφρείδος ΣΤ΄
υποκόμης του Σατωντάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος των Ντρε
κύριος του Μπω
 
Κλημεντία
υποκόμισσα του Σατωντάν
 
Ιωάννα
σύζ. Ιωάννης Α΄
κόμης του Μονφόρ
Οίκος του Μονφόρ-λ'Αμωρί
 

Πηγές Επεξεργασία