Οίκος των Γουέλφων

ευγενής οικογένεια

Ο Οίκος των Γουέλφων (Welfen) είναι ένας δυναστικός Οίκος της Ευρώπης που εμφανίστηκε τον 11ο αιώνα. Στην Έριδα της Περιβολής οι Γουέλφοι στη βόρεια Ιταλία υποστήριζαν τον Πάπα, ενώ οι Γιβελλίνοι τον Γερμανό βασιλιά. Σε μέλη του Οίκου δινόταν από τον Γερμανό βασιλιά τα δουκάτα της Βαυαρίας και της Σαξονίας. Κληρονομικά κατείχαν μόνο το Μπράουνσβαϊγκ και το Λύνεμπουργκ. Ο Φρειδερίκος Α΄ τους αφαίρεσε τα δουκάτα, ο εγγονός του όμως τους απένειμε τον τίτλο του δούκα για τις κληρονομικές κτήσεις. Σημαίνοντα μέλη είναι ο Όθων Δ΄ της Γερμανίας, η (Αδελαΐδα) Ειρήνη του Μπράουνσβαϊγκ, σύζυγος του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου Αυτοκράτορα των Ρωμαίων και ο Ιβάν Δ΄ τσάρος της Ρωσίας.

Ο θυρεός του δουκάτου (ως το 1367): δύο χρυσοί λέοντες (Μπράουνσβαϊγκ) και ένας κυανός λέων (Λύνεμπουργκ)

Ένας κλάδος των δουκών του Μπράουνσβαϊγκ-Λύνεμπουργκ είναι αυτός των εκλεκτόρων του Αννόβερου, από τον οποίο προέρχονται οι βασιλείς της Βρετανίας από τον Γεώργιο Α΄ ως τη Βικτώρια.

Καταγωγή

Επεξεργασία

Ο Οίκος των Γουέλφων είναι συνέχεια του Οίκου των Ομπερτιδών, απογόνων του Ομπέρτο Α΄, κόμη του Μιλάνου. Ο δισεγγονός αυτού Αλβέρτος-Άτσο Β΄, μαργράβος του Μιλάνου, νυμφεύτηκε σε 1ο γάμο την Κουνιγούνδη. Ο Οίκος της Κουνιγούνδης, κόρης του Γουέλφου Β΄, κόμη της Σουαβίας, είναι ο Οίκος των Παλαιών Γουέλφων, του οποίου ο τελευταίος άρρην απόγονος ήταν ο Ρούντολφ Γ΄, βασιλιάς της Αρλ (απεβ. 1032). Ο Αλβέρτος Άτσο Β΄ νυμφεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Γκαρσέντε, κόρη του κόμη της Μαιν (Maine), περιοχής στη βορειοδυτική Γαλλία. Ο γιος του από τον πρώτο γάμο, Γουέλφος Α΄, κράτησε το επώνυμο της μητέρας του Κουνιγούνδης και είναι ο γενάρχης του Οίκου των Γουέλφων. Ο γιος του Αλβέρτου Άτσο Β΄ από τον δεύτερο γάμο του, ο Φούλκων Α΄ κράτησε την πατρική μαρκιωνία του Μιλάνου. Είναι ο γενάρχης του Οίκου των Έστε, μαρκησίων της Φερράρας.

Οι πρώτοι Γουέλφοι

Επεξεργασία

Ο Γουέλφος Α΄ νυμφεύτηκε την κόρη του Όθωνα, δούκα της Βαυαρίας. Όταν ο Όθων έγινε εχθρός του Ερρίκου Δ΄, βασιλιά της Γερμανίας, ο Ερρίκος Δ΄ του πήρε το δουκάτο. Ο Γουέλφος Α΄ ήταν τόσο πιστός στον Ερρίκο Δ΄, που όταν ο βασιλιάς του ζήτησε να χωρίσει την κόρη του Όθωνα, το έκανε. Ο Ερρίκος Δ΄ τον αντάμειψε με το δουκάτο της Βαυαρίας. Το κληρονόμησε ο γιος του Γουέλφος Β΄, που νυμφεύτηκε τη Ματθίλδη της Κανόσσα, μαρκησία της Τοσκάνης και υποστηρίκτρια του Πάπα. Με την επιρροή της οι συγγενείς του υποστήριζαν τον Πάπα, έτσι το Γουέλφοι έγινε συνώνυμο των οπαδών του Πάπα.

Δούκες Βαυαρίας και Σαξονίας

Επεξεργασία
 
Ο Ερρίκος ο Υπερήφανος και ο γιος του Ερρίκος ο Λέων ήταν δούκες της Βαυαρίας και της Σαξονίας. Ήταν η μέγιστη επέκταση των Γουέλφων.

Τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Ερρίκος ο Μέλας, που νυμφεύτηκε την κόρη του δούκα της Σαξονίας και κυρία του Λύνεμπουργκ. Ο γιος αυτού Ερρίκος ο Υπερήφανος νυμφεύτηκε την κόρη του Λοθάριου Β΄/Γ΄, βασιλιά της Γερμανίας και δούκα της Σαξονίας, η οποία κληρονόμησε το δουκάτο και την κυριότητα του Μπράουνσβαϊγκ, έτσι ο Ερρίκος ο υπερήφανος, εκτός από δούκας στη Βαυαρία, έγινε και στη Σαξονία. Έβαλε υποψηφιότητα το 1138 για βασιλιάς της Γερμανίας, αλλά οι εκλέκτορες φοβήθηκαν τόση συγκέντρωση δύναμης και ψήφισαν τον Κορράδο Γ΄ των Χοενστάουφεν, ο οποίος μόλις εκλέχθηκε του αφαίρεσε τα δύο δουκάτα. Ο γιος του, Ερρίκος ο Λέων ανέκτησε τα δύο δουκάτα. Πολεμούσε στο πλευρό του Φρειδερίκου Α΄, βασιλιά της Γερμανίας, αλλά όταν δεν τον ακολούθησε στη νότια Ιταλία, ο Φρειδερίκος Α΄ ηττήθηκε, δυσαρεστήθηκε με τον Ερρίκο τον λέοντα και του αφαίρεσε τα δουκάτα. Έμειναν μόνο οι κληρονομικές κτήσεις του Μπράουνσβαϊγκ και Λύνεμπουργκ.

Δούκες του Μπράουνσβαϊγκ και Λύνεμπουργκ

Επεξεργασία

Ο Ερρίκος ο Λέων είχε γιο τον Όθωνα Δ΄, βασιλιά της Γερμανίας, τον μόνο από τον Οίκο των Γουέλφων. Αδελφός του Όθωνα Δ΄ ήταν ο Γουλιέλμος ο Μακρόξιφος, στου οποίου το γιο Όθωνα τον Παίδα, κληρονόμο του Μπράουνσβαϊγκ και Λύνεμπουργκ, δόθηκε ο τίτλος του δούκα από τον Φρειδερίκο Β΄ της Γερμανίας. Από εδώ αρχίζουν οι πολλές διαιρέσεις του δουκάτου.

Γενεαλογία του Οίκου των Γουέλφων

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομπέρτο Α΄
μαρκήσιος του Μιλάνου
ΟΙΚΟΣ ΟΜΠΕΡΤΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομπέρτο Β΄
μαρκήσιος του Μιλάνου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Άτσο Α΄
μαρκήσιος του Μιλάνου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Κουνιγούνδη του Άλτντορφ
ΟΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΟΥΕΛΦΩΝ
 
Αλβέρτος Άτσο Β΄
μαρκήσιος του Μιλάνου
 
2.Γκαρσέντε του Μαιν
ΟΙΚΟΣ ΟΥΓΚΟΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Γουέλφος Δ΄ / A΄
δούκας της Βαυαρίας
ΟΙΚΟΣ ΓΟΥΕΛΦΩΝ
 
 
 
 
 
(2) Φούλκων Α΄
μαργράβος του Μιλάνου
ΟΙΚΟΣ ΕΣΤΕ
 
 
 
 
 
(2) Ούγος Ε΄
κόμης του Μαν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουέλφος Ε΄ / Β΄
δούκας της Βαυαρίας
 
Ερρίκος Θ΄ ο Μαύρος
δούκας της Βαυαρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος
Κιστερκιανός μοναχός
 
Ερρίκος Ι΄ ο Υπερήφανος
δούκας της Βαυαρίας
 
Γουέλφος ΣΤ΄
μαρκήσιος της Τοσκάνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος ΙΒ΄ ο Λέων
δούκας της Βαυαρίας
 
Γουέλφος Ζ΄
μαρκήσιος της Τοσκάνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄
παλατινός κόμης του Ρήνου
 
Όθων Δ΄
βασιλιάς της Γερμανίας
 
Γουλιέλμος
κύριος του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος ΣΤ΄
παλατινός κόμης του Ρήνου
 
 
 
 
 
Όθων Α΄ ο Παις
δούκας του Μπράουνσβαϊγκ - Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Α΄
πρίγκιπας του Μπράουνσβαϊγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΡΟΥΜΠΕΝΧΑΓΚΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Β΄
πρίγκιπας του Μπράουνσβαϊγκ
 
Γουλιέλμος Α΄
πρίγκιπας μέρους του Βολφενμπύτελ
 
Λούθηρος
μ. μάγιστρος Τευτόνων Ιπποτών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Αλβέρτος
επίσκοπος του Χάλμπερστατ
 
Ερρίκος
επίσκοπος του Χίλντεσχαϊμ
 
Μάγκνους Α΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος Α΄
πρίγκιπας του Γκέτινγκεν
ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΕΤΙΝΓΚΕΝ
 
Όθων Γ΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
Γουλιέλμος Β΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μάγκνους Β΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Αλβέρτος
αρχιεπίσκοπος της Βρέμης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Α΄
πρίγκιπας του Γκέτινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΛΦΕΝΜΠΥΤΕΛ
 
Φρειδερίκος Α΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Α΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ
 
Όθων Β΄
πρίγκιπας του Γκέτινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Γ΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Ερρίκος Β΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Δ΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
Φρειδερίκος Β΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Γ΄
πρίγκιπας του Κάλενμπεργκ
 
Γουλιέλμος Δ΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Β΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
Όθων Ε΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
πρίγκιπας του Κάλενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Φραγκίσκος
επίσκοπος του Μίντεν
 
Ερρίκος Β΄
πρίγκιπας του Κάλενμπεργκ
 
Όθων Α΄
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος Α΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
Φραγκίσκος
πρίγκιπας του Γκίφχορν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιούλιος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φραγκίσκος Όθων
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
 
Ερρίκος Ζ΄
πρίγκιπας του Ντάνενμπεργκ
 
Γουλιέλμος ΣΤ΄
πρίγκιπας του Λύνεμπουργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ιούλιος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Φίλιππος Σιγισμούνδος
επίσκοπος του Φέρντεν
 
Όθων Ερρίκος
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
 
Γουλιέλμος Αύγουστος
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
 
Χριστόφορος
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
 
Όθων Γ΄
πρίγκιπας του Χάρμπουργκ
 
Ιούλιος Ερνέστος
πρίγκιπας του Ντάνενμπεργκ
 
Αύγουστος Β΄ ο νέος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΛΦΕΝΜΠΥΤΕΛ2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Ούλριχ
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Χριστιανός
επίσκοπος του Χάλμπερστατ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Αύγουστος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Αντώνιος Ούλριχ
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Φερδινάνδος Αλβέρτος Α΄
πρίγκιπας του Μπέβερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αύγουστος Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Λουδοβίκος Ροδόλφος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Φερδινάνδος Αλβέρτος Β΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος Φερδινάνδος
πρίγκιπας του Μπέβερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Α΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντώνιος-Ούλριχ
στρατηγός της Ρωσίας
 
Λουδοβίκος Ερνέστος
στρατηγός της Ολλανδίας
 
Φερδινάνδος
στρατηγός της Πρωσίας
 
Φρειδερίκος Φραγκίσκος
στρατιωτικός
 
Αύγουστος Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπέβερν
 
Φρειδερίκος Κάρολος Φερδινάνδος
πρίγκιπας του Μπέβερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γουλιέλμος Φερδινάνδος
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
 
Φρειδερίκος Αύγουστος
στρατηγός της Πρωσίας
 
Λεοπόλδος
στρατηγός της Πρωσίας
 
Ιβάν ΣΤ΄
αυτοκράτορας της Ρωσίας
 
Πέτρος
διάδοχος
 
Αλέξιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γεώργιος Αύγουστος
διάδοχος του Βολφενμπύτελ
 
Φρειδερίκος Γουλιέλμος
δούκας του Μπράουνσβαϊγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Β΄
δούκας του Μπράουνσβαϊγκ
 
Γουλιέλμος
δούκας του Μπράουνσβαϊγκ

Κλάδος Μπράουνσβαϊγκ-Γκρούμπενχαγκεν

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Α΄
πρίγκιπας του Μπράουνσβαϊγκ
ΟΙΚΟΣ ΓΟΥΕΛΦΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΡΟΥΜΠΕΝΧΑΓΚΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλβέρτος Β΄
πρίγκιπας του Μπράουνσβαϊγκ
 
Γουλιέλμος Α΄
πρίγκιπας μέρους του Βολφενμπύτελ
 
Λούθηρος
μ. μάγιστρος Τευτόνων Ιπποτών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
(Αδελαϊδα) Ειρήνη
σύζ. Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Ερνέστος Α΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Ιωάννης
διοικητής της επισκοπής του Άινμπεκ
 
Μάγκνους Α΄
πρίγκιπας του Βολφενμπύτελ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΛΦΕΝΜΠΥΤΕΛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Φίλιππος
κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ
 
Μέλχιορ
επίσκοπος των Όσναμπυκ, Σβερίν
 
Αλβέρτος Α΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Φρειδερίκος
κόμης του Όστεροντε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έρικ
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Όθων
κόμης του Οστερόντε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Γ΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Ερνέστος Β΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Αλβέρτος Β΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
 
 
 
 
Φίλιππος Α΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Ερρίκος
επίσκοπος Παντερμπόρν, Οσναμπρύκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος Γ΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Βόλφγκανγκ
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν
 
Φίλιππος Β΄
πρίγκιπας του Γκρουμπενχάγκεν

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα House of Welf στο Wikimedia Commons