Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Οίκος του Τσέρινγκεν, γερμ. Haus Zähringen είναι ένας δυναστικός Οίκος της Σουαβίας, που ίδρυσε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων σε περιοχές που σήμερα είναι στην Ελβετία και το Μπάντεν-Βυρτεμβέργη. Το όνομα του Οίκου προέρχεται από το -τώρα ερειπωμένο- κάστρο Τσέρινγκεν, που ιδρύθηκε το 1120 κοντά στο Φράιμπουρκ ιμ Μπράισγκαου.

Ο θυρεός του Οίκου των Τσέρινγκεν

Ο πρεσβύτερος κλάδος είχε τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν και ο πλάγιος κλάδος τον τίτλο του μάργραβου του Μπάντεν (Βάδης). Το 1218 εξαλείφθηκε ο πρεσβύτερος κλάδος και ο πλάγιος κλάδος επέμενε να χρησιμοποιεί και τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν.

O θυρεός των δουκών του Τσέρινγκεν
Ο θυρεός του μαργράβου του Μπάντεν
Ο θυρεός του μεγάλου δούκα του Μπάντεν

Γενεαλογία του Οίκου του Τσέρινγκεν / Μπάντεν (Βάδης)Επεξεργασία

 
 
 
 
Μπέρτολτ Β΄
δούκας της Καρινθίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Α΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Μπέρτολτ Β΄
δούκας της Σουαβίας
ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΡΙΝΓΚΕΝ
 
Γκέμπχαρτ
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Β΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Κορράδος Α΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Γ΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Μπέρτολτ Δ΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
Αδαλβέρτος Α΄
δούκας του Τεκ
 
Ροδόλφος
αρχιεπίσκοπος του Μάιντς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Δ΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Μπέρτολτ Ε΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Ε΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΧΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν ΣΤ΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν Ζ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χέσσο
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Γ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Γ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Α΄
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΟΥΖΕΝΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μάργραβος του Μ.Έμπερσταϊν
 
Ροδόλφος Δ΄
μάργραβος του Μ.Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μάργραβος του Μ.Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος-Χέσσο
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Δ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Ερρίκος
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ροδόλφος Β΄
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Όθων Α΄
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Θ΄
μάργραβος του Μ.Έμπερσταϊν
 
Φρειδερίκος Γ΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Ε΄
μάργραβος του Μ.Πφόρτσχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέσσο Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Γ΄
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος ΣΤ΄ του Μπάντεν
μάργραβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Όθων Γ΄
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
Γουλιέλμος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Δ΄
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ούγος
μάργραβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος
μάργραβος του Xάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν
 
Βερνάρδος Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ιωάννης Β΄
αρχιεπίσκοπος του Τρηρ
 
Γεώργιος
επίσκοπος του Μετς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χριστόφορος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αλβέρτος
μάργραβος του Μ.Χάχμπερκ
 
Φρειδερίκος Δ΄
επίσκοπος της Ουτρέχτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
αρχιεπίσκοπος του Τρηρ
 
Βερνάρδος Γ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
Φίλιππος Α΄
μάργραβος του Μπάντεν-Σπόνχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΟΥΡΛΑΧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλιβέρτος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χριστόφορος Β΄
μάργραβος του Μ.Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Δ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Β΄
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Εδουάρδος Φορτουνάτος
μάργραβος του Μ.Ρόντεμαχερν & Μ.Μπάντεν
 
Φίλιππος Γ΄
μάργραβος του Μ.Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
Ερνέστος-Φρειδερίκος
μάργραβος του Μ.Ντούρλαχ
 
Ιάκωβος Γ΄
μάργραβος του Μ.Χάχμπερκ
 
Γεώργιος-Φρειδερίκος
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν-Φορτουνάτος
μάργραβος του Μ.Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος Ε΄
μάργραβος του Μ.Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος-Μαξιμιλιανός
διάδοχος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Λεοπόλδος-Γουλιέλμος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Γουλιέλμος-Χριστόφορος
μάργραβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν
μάργραβος του Μπάντεν
 
Κάρολος-Γουλιέλμος
μάργραβος του Μ.Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος ΣΤ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος-Μάγκνους
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Βενάρδος-Γουσταύος
καρδινάλιος, επίσκοπος
της Φούλντα, του Κέμπτεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος-Γουλιέλμος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Ζ΄
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος-Γουσταύος
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος-Γεώργιος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αύγουστος-Γεώργιος
μάργραβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γ΄ Γουλιέλμος
μάργραβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Χριστόφορος
πρίγκιπας του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
διάδοχος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Φρειδερίκος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος-Λουδοβίκος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος-Λουδοβίκος
διάδοχος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λουδοβίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Φρειδερίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Μαξιμιλιανός
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτολτ
σύζ. Θεοδώρα
πριγκίπισσα της Ελλάδας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιλιανός
μάργραβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος
διάδοχος του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
 
Μιχαήλ
 
Μπέρτολτ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεοπόλδος
 
Φρειδερίκος
 
Κάρολος-Γουλιέλμος

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Zähringen (family)". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
  • Wikisource-logo.svg Rines, George Edwin, ed. (1920). "Zähringen". Encyclopedia Americana.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα House of Zähringen της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).