Ο Οίκος του Τσέρινγκεν, γερμ. Haus Zähringen είναι ένας δυναστικός Οίκος της Σουαβίας, που ίδρυσε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων σε περιοχές της σημερινής Ελβετίας και Βάδης -Βυρτεμβέργης. Το όνομα του Οίκου προέρχεται από το -τώρα ερειπωμένο- κάστρο Τσέρινγκεν, που ιδρύθηκε το 1120 κοντά στο Φράιμπουργκ.

Ο θυρεός του Οίκου των Τσέρινγκεν

Ο πρεσβύτερος κλάδος είχε τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν και ο πλάγιος κλάδος τον τίτλο του μαργράβου του Μπάντεν (Βάδης). Το 1218 εξαλείφθηκε ο πρεσβύτερος κλάδος και ο πλάγιος κλάδος επέμενε να χρησιμοποιεί και τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν.

Αρίθμηση: Η αρίθμηση για τους μεγάλους δούκες του Μπάντεν αρχίζει από την αρχή: Φρειδερίκος Α΄, Φρειδερίκος Β΄, και επίσης των Καρόλων, δηλ. αν ο Κάρολος Φρειδερίκος θεωρηθεί Κάρολος Α΄ Φρειδερίκος, τότε ο εγγονός του Κάρολος είναι ο Κάρολος Β΄. Στον κλάδο των κομήτων του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ η αρίθμηση των Ροδόλφων (Α΄, Β΄) αρχίζει από την αρχή.

O θυρεός των δουκών του Τσέρινγκεν
Ο θυρεός του μαργράβου του Μπάντεν
Ο θυρεός του μεγάλου δούκα του Μπάντεν

Γενεαλογία του Οίκου του Τσέρινγκεν / Μπάντεν (Βάδης)

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Α΄
δούκας του Τσέρινγκεν,
Β΄ της Καρινθίας
ΟΙΚΟΣ ΤΣΕΡΙΝΓΚΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΑΝΤΕΝ
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Β΄
δούκας του Τσέρινγκεν,
της Σουαβίας
 
Γκέμπχαρντ
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Β΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Μπέρτολντ Γ΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
Κορράδος Α΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Δ΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
Αδαλβέρτος Α΄
δούκας του Τεκ
 
Ροδόλφος
αρχιεπίσκοπος του Μάιντς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Ε΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΧΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν Ζ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χέσσο
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Α΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΟΥΖΕΝΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Έμπερσταϊν
 
Ροδόλφος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Χέσσο
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Ερρίκος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ροδόλφος Β΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Όθων Α΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Θ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Έμπερσταϊν
 
Φρειδερίκος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέσσο Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Γ΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Όθων Γ΄
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
Γουλιέλμος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Δ΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ούγος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος
μαργράβος του Xάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Βερνάρδος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ιωάννης Β΄
αρχιεπίσκοπος του Τριρ
 
Γεώργιος
επίσκοπος του Μετς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χριστόφορος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αλβέρτος
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Φρειδερίκος Δ΄
επίσκοπος της Ουτρέχτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος Β΄
αρχιεπίσκοπος του Τριρ
 
Βερνάρδος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
Φίλιππος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Σπόνχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΟΥΡΛΑΧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλιβέρτος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χριστόφορος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Εδουάρδος Φορτουνάτος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν & Μπάντεν-Μπάντεν
 
Φίλιππος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
Ερνέστος Φρειδερίκος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Ιάκωβος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Γεώργιος-Φρειδερίκος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Φορτουνάτος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Μαξιμιλιανός
διάδοχος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Λεοπόλδος Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Γουλιέλμος Χριστόφορος
μαργράβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν
μαργράβος του Μπάντεν
 
Κάρολος-Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Μάγκνους
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Βερνάρδος Γουσταύος
καρδινάλιος, επίσκοπος
της Φούλντα, του Κέμπτεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Ζ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Γουσταύος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος-Γεώργιος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αύγουστος Γεώργιος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γ΄ Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Χριστόφορος
πρίγκιπας του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
διάδοχος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Φρειδερίκος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος Λουδοβίκος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Λουδοβίκος
διάδοχος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λουδοβίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Φρειδερίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Μαξιμιλιανός
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ
σύζ. Θεοδώρα
πριγκίπισσα της Ελλάδας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιλιανός
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος
διάδοχος του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
 
Μιχαήλ
 
Μπέρτολντ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεοπόλδος
 
Φρειδερίκος
 
Κάρολος Γουλιέλμος
  • Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Zähringen (family)". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
  • Wikisource-logo.svg Rines, George Edwin, ed. (1920). "Zähringen". Encyclopedia Americana.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία