Ο Οίκος του Τσέρινγκεν, γερμ. Haus Zähringen είναι ένας δυναστικός Οίκος της Σουαβίας, που ίδρυσε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων σε περιοχές της σημερινής Ελβετίας και Βάδης -Βυρτεμβέργης. Το όνομα του Οίκου προέρχεται από το -τώρα ερειπωμένο- κάστρο Τσέρινγκεν, που ιδρύθηκε το 1120 κοντά στο Φράιμπουργκ.

Ο θυρεός του Οίκου των Τσέρινγκεν

Ο πρεσβύτερος κλάδος είχε τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν και ο πλάγιος κλάδος τον τίτλο του μαργράβου του Μπάντεν (Βάδης). Το 1218 εξαλείφθηκε ο πρεσβύτερος κλάδος και ο πλάγιος κλάδος επέμενε να χρησιμοποιεί και τον τίτλο του δούκα του Τσέρινγκεν.

O θυρεός των δουκών του Τσέρινγκεν
Ο θυρεός του μαργράβου του Μπάντεν
Ο θυρεός του μεγάλου δούκα του Μπάντεν

Γενεαλογία του Οίκου του Τσέρινγκεν / Μπάντεν (Βάδης) Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Α΄
δούκας του Τσέρινγκεν,
Β΄ της Καρινθίας
ΟΙΚΟΣ ΤΣΕΡΙΝΓΚΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΑΝΤΕΝ
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Β΄
δούκας του Τσέρινγκεν,
της Σουαβίας
 
Γκέμπχαρντ
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Β΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Μπέρτολντ Γ΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
Κορράδος Α΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Δ΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
Αδαλβέρτος Α΄
δούκας του Τεκ
 
Ροδόλφος
αρχιεπίσκοπος του Μάιντς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ Ε΄
δούκας του Τσέρινγκεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΧΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν Ζ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χέσσο
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Α΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΟΥΖΕΝΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Έμπερσταϊν
 
Ροδόλφος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
Χέρμαν Η΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ροδόλφος Χέσσο
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ερρίκος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Ερρίκος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ροδόλφος Β΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Όθων Α΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Θ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Έμπερσταϊν
 
Φρειδερίκος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Ροδόλφος Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Πφόρτσχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέσσο Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Γ΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Όθων Γ΄
επίσκοπος της Κωνσταντίας
 
Γουλιέλμος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροδόλφος Δ΄
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
Ούγος
μαργράβος του Χάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος
μαργράβος του Xάχμπεργκ-Ζάουζενμπεργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν
 
Βερνάρδος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Ιωάννης Β΄
αρχιεπίσκοπος του Τριρ
 
Γεώργιος
επίσκοπος του Μετς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χριστόφορος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αλβέρτος
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Φρειδερίκος Δ΄
επίσκοπος της Ουτρέχτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
αρχιεπίσκοπος του Τριρ
 
Βερνάρδος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
Φίλιππος Α΄
μαργράβος του Μπάντεν-Σπόνχαϊμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερνέστος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΟΥΡΛΑΧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλιβέρτος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Χριστόφορος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος Δ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Β΄
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Εδουάρδος Φορτουνάτος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν & Μπάντεν-Μπάντεν
 
Φίλιππος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
 
 
 
 
Ερνέστος Φρειδερίκος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Ιάκωβος Γ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Χάχμπεργκ
 
Γεώργιος-Φρειδερίκος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Φορτουνάτος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος Ε΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Μαξιμιλιανός
διάδοχος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Λεοπόλδος Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Γουλιέλμος Χριστόφορος
μαργράβος του Μπάντεν
 
Χέρμαν
μαργράβος του Μπάντεν
 
Κάρολος-Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν
 
Φρειδερίκος ΣΤ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Μάγκνους
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Βερνάρδος Γουσταύος
καρδινάλιος, επίσκοπος
της Φούλντα, του Κέμπτεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Ζ΄
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Κάρολος Γουσταύος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος-Γεώργιος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
Αύγουστος Γεώργιος
μαργράβος του Μπάντεν-Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Γ΄ Γουλιέλμος
μαργράβος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
Χριστόφορος
πρίγκιπας του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
διάδοχος του Μπάντεν-Ντούρλαχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Φρειδερίκος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος Λουδοβίκος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος Λουδοβίκος
διάδοχος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Λουδοβίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Φρειδερίκος Α΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Γουλιέλμος
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Β΄
μέγας δούκας του Μπάντεν
 
Μαξιμιλιανός
πρίγκιπας του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτολντ
σύζ. Θεοδώρα
πριγκίπισσα της Ελλάδας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιλιανός
μαργράβος του Μπάντεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερνάρδος
διάδοχος του Μπάντεν
 
Λεοπόλδος
 
Μιχαήλ
 
Μπέρτολντ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεοπόλδος
 
Φρειδερίκος
 
Κάρολος Γουλιέλμος

Πηγές Επεξεργασία

  • Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Zähringen (family)". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
  • Wikisource-logo.svg Rines, George Edwin, ed. (1920). "Zähringen". Encyclopedia Americana.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία