Οι Αγιλολφίδες, ιταλ. Agilolfingi ήταν ευγενής οικογένεια, που κυβέρνησε το Δουκάτο της Βαυαρίας εκ μέρους των Μεροβιγγείων επικυριάρχων τους το διάστημα π.550-788. Ένας πλάγιος κλάδος των Αγιλολφιδών κυβέρνησε το βασίλειο των Λομβαρδών με διαλείμματα το διάστημα 616-712. Αναφέρονται ως η ηγετική δυναστεία στο Lex Baiuvariorum (Νομοθεσία Βαυαρών) του π. 743. Το ενδιαίτημά τους στη Βαυαρία ήταν στο Ρέγκενσμπουργκ.

Η Θεοδελίνδη των Αγιλολφιδών παντρεύεται τον Αγιλούλφο, δούκα του Τορίνο. Έργο των αδελφών Τσαβατάρι στο Ντουόμο της Μόντσα το 1444.

Ο επώνυμος πρόγονος της δυναστείας ήταν ο Αγιλόλφος (Σουηβός), ένας μι-μυθικός πρίγκιπας των Σουηβών και απόγονος του Ερμέρικ, του Σουηβού βασιλιά της Γαλικίας τον 5ο αι., πιθανόν ταυτόσημου με τον Αγιλόλφο -επίτροπο του Βησιγότθου βασιλιά Θεοδώριχου Β΄- που εκτελέστηκε το 457.

Ο πρώτος δούκας που ταυτίζεται με το γένος των Αγιλουλφιδών στη Γερμανική ιστοριογραφία είναι ο Γαριβάλδο Α΄ (Γκάριβαλντ). Ωστόσο είναι αμφίβολο ότι ήταν μέλος του Οίκου των Αγιλουλφιδών, πράγμα που κάνει τον Τάσιλο Α΄ (β. 591-610) το πρώτο επιβεβαιωμένο μέλος της δυναστείας.

Οι Αγιλουλφίδες είχαν στενούς δεσμούς με τους Μεοβίγγειους. Ο Γαριβάλδος Α΄ νυμφεύτηκε τη Βαλντράντα, τη χήρα του Θευδεβάλδου των Μεροβιγγείων το 555, αφού ο γάμος της με τον Χλωτάριο Α΄ ακυρώθηκε για λόγους συγγένειας. Καθώς είχαν τις τύχες τους συνυφασμένες με τη δυναστεία των Μεροβιγγείων, οι Αγιλολφίδες αντιτέθηκαν στην άνοδο των Καρολιδών μαγιορδόμων, πράγμα που τελικά στέρησε από τους Αγιλολφίδες τη δύναμή τους.

Δούκες της Βαυαρίας

Επεξεργασία

Βασιλείς των Λομβαρδών

Επεξεργασία

Στην Αυλή της Αυστρασίας

Επεξεργασία

Γενεαλογία των Αγιλολφιδών

Επεξεργασία
 
 
 
 
Αγιλόλφος (Σουηβός)
πρίγκιπας των Σουηβών
420-μ.482
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΛΦΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τρεις γενιές
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαριβάλδος Α΄
δούκας της Βαυαρίας
555-591
σύζ. Βαλδράδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τάσιλος Α΄
δούκας της Βαυαρίας
 
 
 
 
 
Θεοδελίνδη
 
Αγιλούλφος
δούκας του Τορίνο,
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΥΛΦΟΥ
 
 
 
 
 
Γουνδοάλδος
δούκας του Άστι
ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαριβάλδος B΄
δούκας της Βαυαρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριπέρτος Α΄
βασ. των Λομβαρδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέοδος Α΄ Αγιλολφ
σύζ. Φάρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γοδεπέρτος
βασ. της Λομβαρδίας
 
Περκτάριτος
βασ. των Λομβαρδών
 
Θεοδότη
σύζ. Γριμοάλδος
βασ. των Λομβαρδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέοδος Β΄
δούκας της Βαυαρίας
σύζ. Ρεγιντρούδη
Φόλχαϊντ της Αυστρασίας
Γκλάισνοτ του Φρίουλι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ραγινπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
 
Κουνιπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(κόρη)
σύζ. Γκότφριντ
δούκας της Αλαμανίας
ΟΙΚΟΣ ΓΚΟΤΦΡΙΝΤ
 
Θεοδοβέρτος
δούκας της Βαυαρίας
 
Θεοβάλδος
δούκας της Βαυαρίας
 
Τάσιλος Β΄
δούκας της Βαυαρίας
 
Γριμοάλδος
δούκας της Βαυαρίας
 
Λαμβέρτος
δούκας της Βαυαρίας
 
Αριπέρτος Β΄
δούκας του Τορίνο,
βασ. των Λομβαρδών
 
Λιουτπέρτος
βασ. των Λαμβαδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδίλος
δούκας της Βαυαρίας
σύζ. Χιλτρούδη
 
Ουγοβέρτος
δούκας της Βαυαρίας
 
 
 
 
Τάσιλος Γ΄
δούκας της Βαυαρίας
  • Oman, Charles (1914). The Dark Ages, 476–918. London: Rivingtons. ASIN B008WI02H8. 
  • Pearson, Kathy Lynne Roper (1999). Conflicting Loyalties in Early Medieval Bavaria. Aldershot: Ashgate Publishing. ISBN 978-0754600114.