Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι Μεροβίγγειοι ή Μεροβίδες ήταν μία Φραγκική δυναστεία, που κυβέρνησε τους Φράγκους για σχεδόν 300 χρόνια σε μία περιοχή γνωστή ως Φραγκία, αρχής γενομένης από τα μέσα του 5ου αιώνα. Η επικράτειά τους αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό στην αρχαία Γαλατία καθώς και στο νότιο τμήμα της Μεγάλης Γερμανίας. Η δυναστεία ξεκινάει με τον Κλοντιόνε, που ήταν αρχηγός γερμανικού φύλου. Γιος του ήταν ο Μεροβαίος, ο οποίος δίνει και το όνομα στην δυναστεία και που βασιλεύει από το 447 έως το 458. Τη θέση του θα την πάρει ο γιος του Χιλδέριχος Α΄ (458-481), ακολουθούμενος από τον Κλόβι Α΄, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος βασιλιάς της δυναστείας, αφού είναι αυτός που ένωσε τους Φράγκους και που προσχώρησε στον τριαδικό Καθολικό χριστιανισμό, σε αντίθεση με τους περισσότερους γερμανικούς λαούς που εκείνη την περίοδο ακολουθούσαν τον Αρειανισμό. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε τη συμπάθεια των Γαλλο-Ρωμαίων υπηκόων του. Θα βασιλεύουν με τη βοήθεια των κυρίων του παλατιούΜαγιορδόμων»), που ήταν κάτι σαν πρωθυπουργοί.

Θρύλοι και ιστορίεςΕπεξεργασία

Για τους Μεροβίγγειους υπήρχε ο θρύλος, ότι είχαν έρθει από την θάλασσα. Λεγόταν ότι είχαν υπεράνθρωπες δυνάμεις και διαδόθηκαν διάφορες ιστορίες για την καταγωγή της οικογένειας. Λεγόταν, ότι η μητέρα του Μεροβαίου βιάστηκε από ένα θαλάσσιο τέρας, όταν ήταν ήδη έγκυος και έτσι γεννήθηκε ο Μεροβαίος. Άλλες ιστορίες έλεγαν, ότι ο οίκος προερχόταν από την αρχαία Ελλάδα, ενώ μια άλλη τους θέλει απογόνους εξ αίματος του Ιησού και της Μαρίας Μαγδαληνής[εκκρεμεί παραπομπή]. Ο Μεροβαίος, ο επώνυμος ήρωας, κατά την μυθική παράδοση ήταν γεννημένος μισός άνθρωπος και μισός ταύρος (το κεφάλι του ταύρου παίζει σημαντικό ρόλο στη συμβολική των Μεροβίγγιων) από ένα θαλάσσιο τέρας στην παραλία.

Πορεία του βασιλείουΕπεξεργασία

Με τον θάνατο του Κλόβι Α΄ το βασίλειο μοιράζεται στους γιους του βασιλιά, όπως ήταν η συνήθεια στα Γερμανικά φύλα (βλ. Σαλικός νόμος) από τα οποία προέρχονται και οι Φράγκοι. Στη διάρκεια της δυναστείας το βασίλειο θα μοιραστεί και θα επανενωθεί πολλές φορές. Η δυναστεία θα αντικατασταθεί από τους Καρολίγγειους, που ήταν μαγιορδόμοι.

Κατάλογος βασιλέων της δυναστείαςΕπεξεργασία

Στη συνέχεια καταγράφονται οι βασιλείς, η περίοδος βασιλείας τους και σε ποια ή ποιες από τις τέσσερις περιοχές, που διαιρέθηκε το βασίλειο κατά περιόδους, βασίλεψαν.

Κλοντιόνε
Μεροβαίος 447-458
Χιλδέριχος Α΄ 458-481
Κλόβις Α΄ 481-511

Τον Κλόβι Α΄ διαδέχθηκαν οι τέσσερις γιοί του, που διαίρεσαν το βασίλειο:

Λουτέτια (Παρίσι) Σουασόν Ορλεάνη Αυστρασία (Μετς, Ρενς)
Χιλδεβέρτος Α΄ 511-558 Χλωτάριος Α΄ 511-561 Χλωδόμηρος 511-524 Θευδέριχος Α΄ 511-534
      Θευδεβέρτος Α΄ 534-548
      Θευδεβάλδος 548-555
Χλωτάριος Α΄ 511-561

Τον Χλωτάριο Α΄ διαδέχθηκαν οι τέσσερις γιοί του:

Αυστρασία Νευστρία Βουργουνδία
Χλωτάριος Β΄ 584-629
Χαριβέρτος Β΄ 629-632
Χιλπέριχος Α΄ 632
Δαγοβέρτος Α΄ 632-639
Αυστρασία Νευστρία
Χιλδέριχος Β΄ 673-675
Κλόβις Β΄ 675-676
Δαγοβέρτος Β΄ 676-679
Θευδέριχος Γ΄ 673, 679-691

Κλόβις Γ΄ 691-695

Χιλδεβέρτος Β΄ 695-711
Δαγοβέρτος Γ΄ 711-715
Χιλπέριχος Β΄ 715-720
Θευδέριχος Δ΄ 720-737
Χιλδέριχος Γ΄ 742-751

Γενεαλογία των Μεροβιγγείων της ΦραγκίαςΕπεξεργασία

Σημ.: το βασίλειο τη Νευστρίας είχε πρωτεύουσα τη Σουασόν.
το βασίλειο της Αυστρασίας είχε πρωτεύουσα το Μετς και μετά το Ρεν.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλοντιόνε
βασ. των Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεροβαίος
βασ. των (Σαλίων) Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χιλδέριχος Α΄
βασ. των Σαλίων Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλόβις Α΄
βασ. των (Σαλίων) Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θευδέριχος Α΄
βασ. της Αυστρασίας
 
Χλωδόμηρος
βασ. της Ορλεάνης
 
 
 
 
 
Χιλδεβέρτος Α΄
βασ. Παρισιού
 
 
 
 
 
Χλωτάριος Α΄
βασ. Σουσσόν, Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θευδεβέρτος Α΄
βασ. της Αυστρασίας
 
άγιος Κλοδοάλδος/Κλου
επίσκοπος
 
Χαριβέρτος Α΄
βασ. του Παρισιού
 
 
 
 
 
άγιος Γκούντραμ
βασ. της Ορλεάνης
 
Σιγιβέρτος Α΄
βασ. της Αυστρασίας
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΣΤΡΑΣΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χιλπέριχος Α΄
βασ. Σουασόν (Νευστρίας)
ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΥΣΤΡΙΑΣ
 
Χραμ
πρίγκιπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θευδεβάλδος
βασ. της Αυστρασίας
 
 
 
 
 
Χαριβέρτος
κόμης του Εσμπαί
ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΜΠΑΙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χιλδεβέρτος Β΄
βασ. Αυστρασίας, Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θευδεβέρτος
διάδοχος
 
Χλωτάριος Β΄
βασ. Νευστρίας, Παρισιού
βασ. των Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρόντμπερτ Α΄
επίσκοπος του Τουρ
 
Έρλεμπερτ
κύριος του Κερν
 
Θευδεβέρτος Β΄
βασ. της Αυστρασίας
 
Θευδέριχος Β΄
βασ. Αυστρασίας, Βουργουνδίας
 
Χαριβέρτος Β΄
βασ. της Ακουιτανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δαγοβέρτος Α΄
βασ. Νευστρίας-Βουργουνδίας, Αυστρασίας, Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λάμμπερτ Α΄
κόμης του Εσμπαί
 
Λάμμπερτ
επίσκοπος της Λυών
 
 
 
 
 
Σιγιβέρτος Β΄
βασ. Αυστρασίας, Βουργουνδίας
 
Χιλπέριχος
βασ. της Ακουιτανίας
 
Σιγιβέρτος Γ΄
βασ. της Αυστρασίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλόβις Β΄
βασ. Νευστρίας-Βουργουνδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρόντμπερτ Β΄
παλατινός κόμης
 
άγιος Θέονταρντ
επίσκοπος του Μάαστριχτ-Λιέγης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δαγοβέρτος Β΄
βασ. της Αυστρασίας
 
Χλωτάριος Γ΄
βασ. Νευστρίας-Βουργουνδίας, Αυστρασίας
 
Χιλδέριχος Β΄
βασ. Νευστρίας-Βουργουνδίας, Αυστρασίας, Φράγκων
 
Θευδέριχος Γ΄
βασ. Νευστρίας-Βουργουνδίας, Αυστρασίας, Φράγκων
 
Κλοτίλδη
 
Πεπίνος του Χέρσταλ
μαγιορδόμος, δούκας & πρίγκιπας των Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερβέ
κόμης του Λον
ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΝ
 
Ροβέρτος
επίσκοπος του Βορμς, Ζάλτσμπουρκ
 
Λάμμπερτ Β΄
κόμης του Εσμπαί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρότλιντ
 
Κλόβις Γ΄
βασ. της Αυστρασίας
 
Κλόβις Δ΄
βασ. των Φράγκων
 
Χιλπέριχος Β΄
βασ. Νευστρίας, Φράγκων
 
Χιλδεβέρτος Γ΄
βασ. των Φράγκων
 
 
 
 
 
Κάρολος Μαρτέλος
μαγιορδόμος, δούκας & πρίγκιπας των Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόμης του Λον
σύζ. Μπερτράντα του Πρυμ
 
Ροτρούδη
σύζ. Κάρολος Μαρτέλος
μαγιορδόμος, δούκας των Φράγκων
 
Ροβέρτος Α΄
κόμης του Εσμπαί
 
 
 
 
 
Λάνντραντ
 
Σίγκραμνους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χιλδέριχος Γ΄
βασ. των Φράγκων
 
Δαγοβέρτος Γ΄
βασ. των Φράγκων
 
Χλωτάριος Δ΄
βασ. της Αυστρασίας
 
Πεπίνος ο Βραχύς
βασ. των Φράγκων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χαριβέρτος
κόμης του Λον
 
 
 
 
 
 
Θουριγγβέρτος
κόμης του Εσμπαί
 
Κάνκορ
κόμης του Εσμπαί
 
 
 
 
 
Σίγκραμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θευδέριχος Δ΄
βασ. των Φράγκων
 
 
 
 
 
Καρλομάγνος
ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπερτράντα του Λoν
 
Πεπίνος ο Βραχύς
βασ. των Φράγκων
ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ
 
Ροβέρτος Β΄
κόμης του Εσμπαί
ΚΛΑΔΟΣ ΡΟΒΕΡΤΙΔΩΝ
 
Χάιμριχ
κόμης του Άνω Ράινγκαου
 
Καρλομάγνος
 
Ίνγκερμαν
κόμης του Εσμπαί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χάιμριχ
κόμης τού Ζάαλγκαου
 
Λουδοβίκος Α΄ ο ευσεβής
 
Ερμενγάρδη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόππο
κόμης του Γκράπφελτ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΠΠΟΝΙΔΩΝ
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Merovingian dynasty της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία