Σαξωνική μετανάστευση, 5ος αιώνας μ.Χ.

Οι Σάξονες ήταν λαός της Γερμανίας. Αρχικά οι Σάξονες κατοικούσαν στην περιοχή που περικλείεται από τους ποταμούς Έλβα και Τράβε. Κατά τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ., ύστερα από συνεχείς επιθέσεις, υπέταξαν τα γειτονικά φύλα των Αγγριβάριων και των Ερούσκων και άπλωσαν την κυριαρχία τους στη νότια από τον Έλβα περιοχή. Κάνοντας τολμηρές πειρατικές εξορμήσεις, οι Σάξονες δημιούργησαν αποικίες στα νοτιοανατολικά τμήματα της Αγγλίας περί τα μέσα του 5ου αιώνα μ.Χ.

Σκληροτράχηλοι πολεμιστές και δυσπρόσιτοι στις χριστιανικές ιεραποστολές, αποτέλεσαν σοβαρή απειλή για το βασίλειο των Φράγκων, απειλή που εξαλείφτηκε ύστερα από μία σειρά εκστρατειών που πραγματοποίησε εναντίον τους ο Κάρολος ο Μέγας, οι οποίες και κατέληξαν στην υποταγή των Σαξόνων και στο βαθμιαίο εκχριστιανισμό τους. Χάρη στο σεβασμό του εθιμικού δικαίου τους που έδειξε ο Κάρολος και χάρη στο συστηματικό εκχριστιανισμό τους, που βοηθήθηκε και από τη δημιουργία μιας σειράς επισκοπικών εδρών, επιτεύχθηκε η συνένωση των Σαξόνων με τα άλλα γερμανικά φύλα, γεγονός που συντέλεσε στην επιτάχυνση του σχηματισμού της Γερμανίας.

Σήμερα ο όρος ταυτίζεται συχνά με τους κατοίκους του κρατιδίου Σαξονία.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία