Οι Μποζονίδες ήταν βασιλική δυναστεία της εποχής των Καρολιδών με γενάρχη τον Μπόζο τον Πρεσβύτερο. Πολλά μέλη της οικογένειας έγιναν κόμητες, μάργραβοι, βασιλείς των Φράγκων και επίσκοποι[1].

Ο σταυρός των Μποζονιδών. (Παράβαλε τον σταυρό των Καρολιδών).

Ο εγγονός τού Μπόζο, ο Θεοβάλδος κόμης της Αρλ, είχε γιους τον Ούγο βασιλιά της Λομβαρδίας ("Ιταλίας") και τον Μπόζο Α΄ μάργραβο της Τοσκάνης. Ο πρώτος είχε τέκνα τον Λοθάριο Β΄ της Λομβαρδίας και τη Μπέρτα/Ευδοκία, σύζυγο του Ρωμανού Β΄ των Μακεδόνων Αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Ο δεύτερος είχε εγγονό τον Μπόζο Β΄ κόμη της Προβηγκίας, του οποίου οι απόγονοι θα είναι η πρώτη δυναστεία της Προβηγκίας και από κόμητες θα γίνουν μαργράβοι. Ο τελευταίος του Οίκου απεβίωσε το 1094 και η Προβηγκία αποκτήθηκε με γάμο από τον Οίκο των Ρουέργκ, κομήτων της Τουλούζης.

Μπιβινίδες

Επεξεργασία

Μάλλον η κόρη του Ριχίλδη παντρεύτηκε τον Μπιβίν, οπότε ο Οίκος των Μπιβινιδών συνδέεται με αγχιστεία με τους Μποζονίδες[2]. Αν ο Μπιβίν ήταν αδελφός τού Μπόζο του Πρεσβύτερου, τότε ο Οίκος του αποτελεί κλάδο των Μποζονιδών. Η πρώτη εμφάνιση της δυναστείας έγινε στα μέσα του 9ου αιώνα από τον γιο του Μπιβίν, τον Μπόζο της Προβηγκίας, ο οποίος με την εύνοια του Καρόλου Β΄ του Φαλακρού της Φραγκίας & Λομβαρδίας διορίστηκε αντιβασιλιάς της Λομβαρδίας ("Ιταλίας") (875). Μετά τον θάνατο του γιου τού Καρόλου Β΄, του Λουδοβίκου Β΄ του Τραυλού της Δυτικής Φραγκίας (879), ο Μπόζο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τους γιους του Λουδοβίκου Β΄, τους Καρλομάν Β΄ και Λουδοβίκο Γ΄ σαν βασιλείς της Δυτικής Φραγκίας και ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά της Προβηγκίας με την βοήθεια της αριστοκρατίας. Την υπόλοιπη περίοδο της ζωής του ο Μπόζο προσπάθησε να υπερασπιστεί τους τίτλους του από τον Κάρολο Γ΄ τον Παχύ της Ανατολικής Φραγκίας· απεβίωσε το 887 και τον διαδέχτηκε ο γιος του Λουδοβίκος Γ΄ ο Τυφλός υπό την αντιβασιλεία της μητέρας του Ερμενγάρδης, κόρης του Λουδοβίκου Β΄ του Νέου, βασ. της Λομβαρδίας.

Ο Λουδοβίκος υιοθετήθηκε από τον Κάρολο Γ΄ τον Παχύ και νομιμοποίησε τους βασιλικούς του τίτλους. Από τη θέση αυτή προσπάθησε να κληρονομήσει τους Καρολίδες συγγενείς του στον θρόνο της Φραγκίας και στον θρόνο της Λομβαρδίας ("Ιταλίας") το 900. Στέφθηκε στην Παβία και στην συνέχεια στην Ρώμη, αλλά δεν κατόρθωσε να διατηρηθεί στην εξουσία. Νυμφεύτηκε την Άννα των Μακεδόνων, κόρη του Λέοντος ΣΤ΄ Αυτοκράτορα των Ρωμαίων.

Γενεαλογικό δέντρο Μποζονιδών

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόζο ο Πρεσβύτερος
ΟΙΚΟΣ ΜΠΟΖΟΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χούκμπερτ
κόμης του Βαλουά
 
 
 
 
 
Τευτβέργα
 
Λοθάριος Β΄
βασιλιάς της Λοθαριγγίας
855-869
 
Ριχίλδη του Αρλ
 
Μπιβίν του Γκορζ
ΟΙΚΟΣ ΜΠΙΒΙΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοβάλδος
κόμης της Αρλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόζο
βασιλιάς της Προβηγκίας
879-887
 
Ριχίλδη της Προβηγκίας
 
Κάρολος Β΄ ο Φαλακρός
βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων
840-877
 
Ριχάρδος ο Δίκαιος
δούκας της Βουργουνδίας
890-921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούγος
βασιλιάς της Ιταλίας
924-948
 
 
 
 
 
Μπόζο
κόμης της Αρλ,
μάργραβος της Τοσκάνης
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΛ
 
Λουδοβίκος Γ΄ ο Τυφλός
βασ. της Φραγκίας,
Ιταλίας, Προβηγκίας
887-900
 
Άννα των Μακεδόνων
(κόρη Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού)
 
Ροδόλφος
βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων
1108-1137
 
Ούγος ο Μέλας
δούκας της Βουργουνδίας
923-952
 
Μπόζο Α΄
των αβαείων Μουαγιανμουτιέ, Ρεμιρεμόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Β΄ Μακεδόνων
Αυτ. των Ρωμαίων
 
(νόθη) Βέρθα-Ευδοκία της Προβηγκίας
 
Λοθάριος Β΄
βασιλιάς της Ιταλίας
948-950
 
(νόθος) Ουμβέρτος
δούκας του Σπολέτο
 
Ρότμπολντ ο Πρεσβύτερος
κόμης της Αρλ
 
Κάρολος Κωνσταντίνος
κόμης του Βιεν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λοθάριος
βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων
954-986
 
Έμμα της Ιταλίας
 
Ούγος
μαργράβος της Τοσκάνης
 
Μπόζο Β΄
κόμης του Αρλ/Προβηγκίας
 
Κωνσταντία της Προβηγκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Ε΄ ο οκνηρός
βασιλιάς των Δυτικών Φράγκων
986-987
 
Ρότμπολντ Α΄
κόμης της Προβηγκίας
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Α΄
κόμης της Προβηγκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρότμπολντ Β΄
κόμης της Προβηγκίας
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Β΄
κόμης της Προβηγκίας
 
Κωνσταντία της Αρλ
 
Ροβέρτος Β΄
βασιλιάς της Γαλλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Γ΄
κόμης της Τουλούζης
ΟΙΚΟΣ ΡΟΥΕΡΓΚ
 
Έμμα της Προβηγκίας
 
Γουλιέλμος Γ΄
κόμης της Προβηγκίας
 
Γουλιέλμος Δ΄
κόμης της Προβηγκίας
 
Φουλκ-Βερτράνδος
κόμης της Προβηγκίας
 
Γοδεφρείδος Α΄
κόμης της Προβηγκίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος-Βερτράνδος
κόμης της Προβηγκίας
 
Γοδεφρείδος Β΄
κόμης του Φορκαλκιέ
 
Βερτράνδος Β΄
κόμης της Προβηγκίας
 
Γκέρμπεργκα
κόμισσα της Προβηγκίας
 
Γιλβέρτος Α΄
κόμης του Γκεβωντάν
 

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. http://fmg.ac/Projects/MedLands/PROVENCE.htm#_Toc220666433
  2. Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), Villeneuve d'Ascq, éd. Patrick van Kerrebrouck, 1993, 545 p.
  • Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1
  • Constance B. Bouchard, "The Bosonids or Rising to Power in the Late Carolingian Age" French Historical Studies 15.3 (Spring 1988)
  • Pierre Riché, The Carolingians, a family who forged Europe.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία