Οίκος των Πιαστ-Σιλεσίας

Ο Οίκος των Πιαστ-Σιλεσίας ήταν ο πρεσβύτερος κλάδος του Οίκου των Πιαστ της Πολωνίας. Αρχηγέτης του είναι ο Βλάντισλαφ Β΄ ο Εξόριστος, πρωτότοκος γιος του Μπολέσλαφ Γ΄ του Στραβόστομου. Ο Μπολέσλαφ Γ΄ είχε ήδη δώσει τη Σιλεσία στον πρωτότοκο Βλάντισλαφ Β΄ και με τη διαθήκη του άφηνε σε αυτόν και την κεντρική περιοχή από την Κρακοβία ως το Γκντανσκ με τον τίτλο του "υψηλού δούκα της Πολωνίας".

Ο θυρεός των δουκών της Κάτω Σιλεσίας.

Η πρώιμη ιστορία του κλάδου

Επεξεργασία

Το 1138 απεβίωσε ο Μπολέσλαφ Γ΄ ο Στραβόστομος και με τη διαθήκη του κατάτμησε την Πολωνία: όρισε να λάβει ο πρώτος γιος Βλάντισλαφ Β΄ ο εξόριστος τη Σιλεσία και την κεντρική περιοχή (Κρακοβία), ο δεύτερος Μπολέσλαφ Δ΄ ο Σγουρός τη Μαζοβία, ο τρίτος Μιέσκο Γ΄ ο Γηραιός τη Μεγάλη Πολωνία και ο τέταρτος Ερρίκος το Σαντόμιρς. Όταν ο μεγαλύτερος Βλάντισλαφ Β΄ προσπάθησε να ελέγξει όλη την Πολωνία, ο Γιάκουμπ ζε Ζνίνα αρχιεπίσκοπος του Γκνιέζνο τον αφόρισε και οι μικρότεροι αδελφοί του τον εκτόπισαν.

Ο Βλάντισλαφ Β΄ είχε σύζυγο την Αγνή, ετεροθαλή αδελφή του Κορράδου Γ΄ των Χοενστάουφεν, στον οποίο κατέφυγε εξόριστος. Εγκαταστάθηκε στο ανάκτορο του Άλτενμπουργκ. Τη Σιλεσία και την Κρακοβία την έλαβε ο Μπολέσλαφ Δ΄. Ο Κορράδος Γ΄ εκστράτευσε εναντίον της Πολωνίας, αλλά ηττήθηκε· ο Βλάντισλαφ Β΄ απεβίωσε εξόριστος. Ο επόμενος βασιλιάς της Γερμανίας Φρειδερίκος Α΄ των Χοενστάουφεν ανάγκασε τον Μπολέσλαφ Δ΄ να παραχωρήσει τη Σιλεσία στους τρεις γιους του Βλάντισλαφ Β΄. Η Σιλεσία θα παρέμενε πολωνικό δουκάτο, αλλά ο δούκας της θα πλήρωνε ετήσια εισφορά στη Γερμανία. Οι τρεις γιοί κυβέρνησαν μαζί ως το 1172, οπότε διαίρεσαν τη Σιλεσία: ο Μπολέσλαφ Α΄ ο Υψηλός έλαβε το μεγαλύτερο μέρος (Λέγκνιτσα, Βρότσουαφ, Οπόλε), ο Μιέσκο Α΄ ο Λεπτόπους το νοτιότερο μέρος (Ρατσιμπότς, Τσέσυν) και ο Κορράδος ο Μακροσκελής το Γκλόγκουφ. Όταν ο τελευταίος εισήλθε στη μονή της Φούλντα, το Γκλόγκουφ περιήλθε στον Μπολέσλαφ Α΄.

Εν τω μεταξύ ο Μιέσκο παρέλαβε το Μπύτομ και το Οσβιέτσιμ, καθώς και το Οπόλε το 1201 και η επεκταμένη περιοχή του έμεινε γνωστή ως Άνω (ορεινή) Σιλεσία. Το ίδιο έτος τα δουκάτα της Σιλεσίας έγιναν ανεξάρτητα από την Πολωνία.

 
Η Σιλεσία το 1217-1230. Η Κάτω Σιλεσία στα βορειο-δυτικά και η Άνω Σιλεσία στα νοτιο-ανατολικά.
 
Η Σιλεσία το 1322-31 ήταν διαιρεμένη σε 18 περιοχές.

Οι κλάδοι

Επεξεργασία

Άνω Σιλεσίας, με θυρεό χρυσό αετό σε κυανό πεδίο:

 • Οπόλε
  • Μπύτομ
  • Στσέλτσε
  • Τσέσυν

Κάτω Σιλεσίας, με θυρεό μέλανα αετό σε χρυσό πεδίο:

 • Γκλόγκουφ
  • Ολεσνίτσα
 • Σβιντνίτσα-Ζιενμπίτσε
 • Λέγκνιτσα

Γενεαλογία Πιαστ-Σιλεσίας

Επεξεργασία

  υψηλός δούκας της Πολωνίας
  δούκας της Πολωνίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Γ΄ ο Στραβόστομος
δούκας της Πολωνίας
ΟΙΚΟΣ ΠΙΑΣΤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλάντισλαφ Β΄ ο Εξόριστος
δούκας της Σιλεσίας
ΚΛΑΔΟΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ
 
 
Μιέσκο Γ΄ ο Γηραιός
δούκας της Μεγάλης Πολωνίας
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
 
 
Καζιμίρ Β΄ ο Δίκαιος
δούκας της Μαζοβίας
ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Α΄ ο Υψηλός
δούκας του Βρότσουαφ
 
 
Μιέσκο Α΄ ο Λεπτόπους
δούκας της Κρακοβίας
ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΟΛΕ
 
Κορράδος ο Μακροσκελής
δούκας του Γκλόγκουφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γιαρόσλαφ
δούκας του Οπόλε
 
 
Ερρίκος Α΄ ο Γενειοφόρος
δούκας του Βρότσουαφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄ ο Ευσεβής
δούκας του Βρότσουαφ, Κρακοβίας
 
Κορράδος ο Σγουρός
πρίγκιπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Β΄ ο Φαλακρός
δούκας του Βρότσουαφ
 
Μιέσκο
δούκας του Λούμπους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Γ΄
δούκας του Βρότσουαφ
 
Κορράδος Α΄
δούκας του Γκλόγκουφ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΛΟΓΚΟΥΦ
 
Λαδίσλαος
αρχιεπίσκοπος του Σάλτσμπουργκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄ o Παχύς
δούκας της Λεγκνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόλκο Α΄ ο Αυστηρός
δούκας του Λβόβεκ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΒΙΝΤΝΙΤΣΑ-ΖΙΕΝΜΠΙΤΣΕ
 
Βερνάρδος ο Ευκίνητος
δούκας του Λβόβεκ
 
 
Ερρίκος Δ΄ ο Ενάρετος
δούκας του Βρότσουαφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Γ΄ ο Γενναιόδωρος
δούκας της Λεγκνίτσα, Μπζεγκ
 
Ερρίκος ΣΤ΄ ο Καλός
δούκας του Βρότσουαφ
 
Βλάντισλαφ
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Βερνάρδος
δούκας της Σβιντνίτσα
 
Ερρίκος Α΄
δούκας του Γιάβορ
 
Μπόλκο Β΄
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεντσέσλαος Α΄
δούκας της Λεγκνίτσα, Μπζεγκ
ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ
 
Λουδοβίκος Α΄ o Δίκαιος
δούκας της Λεγκνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόλκο Β΄ ο Μικρός
δούκας της Σβιντνίτσα
 
Ερρίκος Β΄
δούκας της Σβιντνίτσα
 
Νικόλαος ο Μικρός
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος Α΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Βεντσέσλαος Β΄
επίσκοπος Λέμπους, Βρότσουαφ
 
Μπολέσλαφ Δ΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Ερρίκος Η΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Ερρίκος Ζ΄ με την ουλή
δούκας του Μπζεγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόλκο Γ΄
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
Ερρίκος Α΄
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Θ΄
δούκας του Μπζεγκ
 
Λουδοβίκος Β΄
δούκας του Μπζεγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
Ερρίκος Β΄
δούκας του Ζιενμπίτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ροβέρτος Β΄
δούκας του Λούμπιν
 
Βεντσέσλαος Γ΄
δούκας της Ολάβα
 
Λουδοβίκος Γ΄
δούκας της Ολάβα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Λούμπιν
 
Ερρίκος Ι΄
δούκας του Χόινουφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Α΄
δούκας του Χόινουφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Φρειδερίκος Β΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Γεώργιος Α΄
δούκας του Μπζεγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Γ΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Γεώργιος Β΄
δούκας του Μπζεγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος ΙΑ΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Φρειδερίκος Δ΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Ιωακείμ Φρειδερίκος
δούκας του Μπζεγκ
 
Ιωάννης Γεώργιος
δούκας της Ολάβα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Χριστιανός
δούκας του Μπζεγκ
 
Γεώργιος Ροδόλφος
δούκας της Λεγκνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεώργιος Γ΄
δούκας του Μπζεγκ
 
Λουδοβίκος Δ΄
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Χριστιανός
δούκας του Μπζεγκ
 
Αύγουστος
βαρόνος της Λεγκνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεώργιος Γουλιέλμος
δούκας της Λεγκνίτσα
 
Ο θυρεός της Άνω Σιλεσίας: Οπόλε, Τσέσυν, Μπύτομ, κ.ά.

Γενεαλογία Πιαστ-Σιλεσίας-Οπόλε

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλάντισλαφ Β΄
δούκας της Σιλεσίας
ΟΙΚΟΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Α΄ ο Υψηλός
δούκας του Βρότσουαφ
 
Μιέσκο Α΄ ο Λεπτόπους
δούκας της Κρακοβίας
ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΟΛΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Α΄
δούκας του Οπόλε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιέσκο Β΄ ο Παχύς
δούκας του Οπόλε
 
Βλάντισλαφ
δούκας του Οπόλε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιέσκο Α΄
δούκας του Τσέσυν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ
δούκας του Μπύτομ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΥΤΟΜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόλκο Α΄
δούκας του Οπόλε
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΣΕΛΤΣΕ
 
 
 
 
 
Πσεμύσλαφ
δούκας του Ρατσίμπους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλάντισλαφ
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Α΄
δούκας του Τσέσυν
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ
αρχιεπίσκοπος του Έστεργκομ
 
Βλάντισλαφ
δούκας του Κόζλε
 
Σιεμόβιτ
δούκας του Γκλιβίτσε
 
Γεώργιος
δούκας του Μπύτομ
 
Μιέσκο
επίσκοπος της Νίτρα & του Βέσπρεμ
 
Μπολέσλαφ ο Πρεσβύτερος
δούκας του Νιεμόντλιν
 
 
 
 
 
Μπόλκο Β΄
δούκας του Οπόλε
 
Αλβέρτος
δούκας του Στσέλτσε
 
Λέσεκ
δούκας του Ρατσίμπους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄ ο Σχολαστικός
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
Βλάντισλαφ
κληρικός, δικαστής στην Αυλή της Βοημίας
 
Μπολέσλαφ
κοσμήτορας ναού Αγ. Πάντων στην Πράγα
 
Πσεμύσλαφ Α΄ ο Μεταφερόμενος
δούκας του Τσέσυν
 
Ιωάννης
αιδεσιμότατος στο Βρότσουαφ
 
Σιεμόβιτ
βοηθός ηγούμενος των Τευτόνων, θησαυροφύλακας
 
Καζιμίρ
δούκας του Κόζλε
 
Μπολέσλαφ
δούκας του Κόζλε
 
Μπολέσλαφ Β΄
δούκας του Νιεμόντλιν
 
Βεντσέσλαος
δούκας του Νιεμόντλιν
 
Ερρίκος
δούκας του Νιεμόντλιν
 
Βλάντισλαφ Β΄
δούκας του Οπόλε
 
Μπόλκο Γ΄
δούκας του Στσέλτσε
 
Ερρίκος
δούκας του Οπόλε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πσεμύσλαφ
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Α΄
δούκας του Τσέσυν
ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΣΥΝ
 
Ιωάννης Δ΄ Παλαιολόγος
μαρκήσιος του Μομφερράτου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κροπίντλο
επίσκοπος του Πόζναν
 
Μπόλκο Δ΄
δούκας του Στσέλτσε
 
Ερρίκος Β΄
δούκας του Νιεμόντλιν
 
Βερνάρδος
δούκας του Οπόλε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Γ΄
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Α΄
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
Βεντσέσλαος Α΄
δούκας του Τσέσυν
 
Βλάντισλαφ
δούκας του Γκλόγκουφ
 
Πσεμύσλαφ Β΄
δούκας του Τσέσυν
 
Μπολέσλαφ Β΄
δούκας του Τσέσυν
 
Eλένη Μαργαρίτα Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
Μπόλκο Ε΄ ο Ουσσίτης
δούκας του Οπόλε
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Οπόλε
 
Νικόλαος Α΄
δούκας του Στσέλτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεντσέσλαος Α΄
δούκας του Ζάτορ
 
Πσεμύσλαφ
δούκας του Τόσεκ
 
Ιωάννης Δ΄
δούκας του Οσβιέντσιμ
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Β΄
δούκας του Τσέσυν
 
Ιωάννα Ποντιέμπραντυ
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
δούκας του Οπόλε
 
Ιωάννης Β΄ ο Καλός
δούκας του Οπόλε
 
Νικόλαος Β΄
δούκας του Στσέλτσε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Β΄
δούκας του Ζάτορ
 
Βεντσέσλαος Β΄
δούκας του Ζάτορ
 
Ιωάννης Ε΄
δούκας του Ζάτορ
 
Βλάντισλαφ
δούκας του Βαντοβίτσε
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
κοσμήτορας Συλλόγου
 
Βεντσέσλαος Β΄
δούκας του Τσέσυν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεντσέσλαος Γ΄ Αδάμ
δούκας του Τσέσυν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Καζιμίρ
δούκας του Τσέσυν
 
Αδάμ Βεντσέσλαος
δούκας του Τσέσυν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος Γουλιέλμος
δούκας του Τσέσυν
 
Ο θυρεός των Πιαστ-Σιλεσίας-Γκλόγκουφ.

Γενεαλογία Πιαστ-Σιλεσίας-Γκλόγκουφ

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Β΄ ο Ευσεβής
δούκας του Βρότσουαφ, Κρακοβίας
ΟΙΚΟΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαφ Β΄ ο Φαλακρός
δούκας του Βρότσουαφ
 
Κορράδος Α΄
δούκας του Γκλόγκουφ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΛΟΓΚΟΥΦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Γ΄
δούκας του Γκλόγκουφ
 
Κορράδος Β΄ ο Κυφός
πατριάρχης της Ακουλέϊας
 
Πσέμκο Α΄
δούκας της Στσινάβα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Δ΄ ο Πιστός
δούκας του Ζάγκαν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄
δούκας της Ολεσνίτσα
ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΕΣΝΙΤΣΑ
 
Μπολέσλαφ
δούκας του Ζάγκαν
 
Ιωάννης
δούκας της Στσινάβα
 
Πσέμκο Β΄
δούκας του Γκλόγκουφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος Ε΄ ο Σιδηρούς
δούκας του Ζάγκαν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Β΄ ο Φαιός
δούκας της Ολεσνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος ΣΤ΄ ο Γηραιός
δούκας του Ζάγκαν
 
Ερρίκος Ζ΄ Ρούμπολντ
δούκας του Ζάγκαν
 
Ερρίκος Η΄ ο Σπουργίτης
δούκας του Ζάγκαν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Γ΄ ο Γηραιός
δούκας της Ολεσνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Ζάγκαν
 
Ερρίκος Θ΄ ο Πρεσβύτερος
δούκας του Ζάγκαν
 
Ερρίκος Ι΄ Ρούμπολντ ο Νεότερος
δούκας του Ζάγκαν-Γκλόγκουφ
 
Βεντσέσλαος
δούκας του Κρόσνο
 
Κορράδος Δ΄ ο Πρεσβύτερος
δούκας της Ολεσνίτσα
 
Κορράδος Ε΄ Κάντνερ
δούκας της Ολεσνίτσα
 
Κορράδος ΣΤ΄ ο Πρύτανης
δούκας της Ολεσνίτσα
 
Κορράδος Ζ΄ ο Λευκός
δούκας της Ολεσνίτσα
 
Κορράδος Η΄ ο Νεότερος
δούκας της Ολεσνίτσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλτάσαρ
δούκας του Ζάγκαν
 
Ροδόλφος
δούκας του Ζάγκαν
 
Βεντσέσλαος
δούκας του Ζάγκαν-Πσέβους
 
Ιωάννης Β΄
δούκας του Ζάγκαν-Πσέβους
 
Ερρίκος ΙΑ΄
δούκας του Γκλόγκουφ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Θ΄ ο Μέλας
δούκας της Ολεσνίτσα
 
Κορράδος Ι΄ ο Λευκός
δούκας της Ολεσνίτσα

Πινακοθήκη Άνω Σιλεσίας

Επεξεργασία

Πινακοθήκη Κάτω Σιλεσίας

Επεξεργασία
 • Weczerka, Hugo (2003). Handbuch der historischen Stätten: Schlesien. Stuttgart: Kröner Stuttgart. ISBN 3-520-31602-1.
 • Pagenstecher (2001). Neue Deutsche Biographie (NDB) Bd.20. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Appelt, Heinrich (1969). Neue Deutsche Biographie (NDB) Bd.8. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Petry, Ludwig; Josef Joachim Menzel; Winfried Irgang (2000). Geschichte Schlesiens. Band 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag Stuttgart. ISBN 3-7995-6341-5.