Ο Οίκος των Σασσανιδών είναι μία δυναστεία, που μέλη της έγιναν βασιλείς (shah-an-shah, βασιλείς βασιλέων ή αυτοκράτορες) της Περσίας. Διαδέχθηκαν τους Πάρθους Αρσακίδες το 224 και ήταν η τελευταία Περσική δυναστεία, αφού το 651 τη χώρα κατέλαβαν οι Άραβες.

Σιμούργκ, το Πτηνό της Σοφίας

Πρώτος ηγεμόνας του Οίκου είναι ο Αρδασίρ Α΄, εγγονός εκ μητρός του Σασσάν, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο Οίκος. Τελευταίος ήταν ο Ισδιγέρδης Γ΄ που πολέμησε τους Άραβες, αλλά ηττήθηκε στις μάχες της Καδεσίας (637), της Κτησιφώντος και του Νιχαβάντ (642) και οι εισβολείς κατέλαβαν τη χώρα του. Αποσύρθηκε στο Εστακίρ όπου δολοφονήθηκε. Ο γιος του Περόζης Γ΄ πήγε στο Αφγανιστάν, που ήταν μέρος της Κινεζικής αυτοκρατορίας των Τανγκ, οργάνωσε εξόριστη Αυλή και χρίστηκε βασιλιάς, όπως και ο γιος του Ναρσής Β΄.

Διαδέχθηκαν τη Δυναστεία των Αρσακιδών της Παρθίας (247 π.Χ.-228 μ.Χ.), όταν ο Αρδασίρ Α΄ νίκησε τον Αρτάβανο Δ΄ των Πάρθων. Το 651 ο Ισδιγέρδης Δ΄, έπειτα από αγώνα 19 ετών με το Αραβικό χαλιφάτο, νικήθηκε και η Περσία ενσωματώθηκε στην Ισλαμική αυτοκρατορία. Εν τω μεταξύ ιδρύθηκε το βασίλειο των Δαβουγιδών (642-760) στο βορρά. Ακολούθησε το χαλιφάτο, πρώτα των Ρασιντούν (Δικαίων, δηλ. των πρώτων τεσσάρων χαλιφών) και μετά των Ομεϋαδών (661-750) και των Αββασιδών (750-946).

Η εξελληνισμένοι Αρσακίδες έφεραν τον τίτλο τού βασιλέως των βασιλέων, δικαίου, επιφανούς, φιλέλληνος. Οι Σασσανίδες απεκαλούντο σαχανσάχ, ενώ οι μετά από αυτούς είχαν τον τίτλο τού χαλίφη, ηγέτη των πιστών (αμίρ αλ-Μου'μινίν)

Πιστεύεται, ότι οι ακόλουθες δυναστείες και ευγενείς οικογένειες είναι απόγονοι Σασσανιδών ηγεμόνων:

  • Η δυναστεία των Δαβουγιδών (6422-760), απόγονοι τού Ζαμάσπ (βασ. 496-498).
  • Οι Παδουσπανίδες (665-1598) τού Μαζαννταράν, επίσης απόγονοι τού Ζαμάσπ.
  • Οι σάχες τού Σιρβάν (1100-1382) από τον κλάδο τού Ορμίσδα Δ΄.
  • Τα παιδιά (μπανού) τού Μουναζζίμ (9ος-10ος αι.), από τον Μιχρ Γκουσνάσπ πρίγκιπα των Σασσανιδών.
  • Η οικογένεια Καμκαριάν (9ος-10ος αι.), γαιοκτημόνων (ντεκάν) απογόνων τού Ισδιγέρδη Γ΄.
  • Οι Μικαλίδες (9ος-11ος αι.), οικογένεια που κατάγεται από τον Ντιβαστίχ ηγέτη της Σογδιανής, απόγονο τού Βαράμη Ε΄.

Χρονολογικός κατάλογος Σασσανιδών Αυτοκρατόρων

Επεξεργασία

[1]

Γενεαλογία των Σασσανιδών της Περσίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Σασσάν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόρη
 
Παπάκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαπώρης
 
Αρδασίρ Α΄
βασ. της Περσίας
 
Ντενάγκ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαπώρης Α΄
βασ. της Περσίας
 
Αρδασήρ Μαρβσάχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορμίσδας Α΄
βασ. της Περσίας
 
Βαράμης Α΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
Ναρσής
βασ. της Περσίας
 
Σαπούρ Μεσχανσάχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαράμης Β΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
Ορμίσδας Β΄
βασ. της Περσίας
 
Ορμίσδας
 
Οδαβάκτ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαράμης Γ΄
βασ. της Περσίας
 
Αδούρ-Ναρσής
βασ. της Περσίας
 
Σαπώρης Β΄
βασ. της Περσίας
 
Αρδασίρ Β΄
βασ. της Περσίας
 
Ορμίσδας
 
Αδουρφραζγίρδ
 
Σαπώρης Σακανσάχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαπώρης Γ΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαράμης Δ΄
βασ. της Περσίας
 
Ισδιγέρδης Α΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χοσρόης
 
Βαράμης Ε΄
βασ. της Περσίας
 
Σαπώρης Δ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισδιγέρδης Β΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορμίσδας Γ΄
βασ. της Περσίας
 
Περόζης Α΄
βασ. της Περσίας
 
Βολογέσης
βασ. της Περσίας
 
Ζαρίρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπαβί
 
κόρη
 
 
 
 
 
Καβάδης Α΄
βασ. της Περσίας
 
Ζαμάσπης
ΚΛΑΔΟΣ ΔΑΒΟΥΓΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαπούρ
 
Καβούς
 
Ξέρξης
 
Χοσρόης Α΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιντουγίχ
 
 
 
 
 
Ανσαζάντ
 
Ορμίσδας Δ΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισδανδάδ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαρούκ Ορμίσδας Ε΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χοσρόης Β΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καβάδης
 
Μιρχράν
 
Καχαρντούκτη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καβάδης Β΄
βασ. της Περσίας
 
Φουραντόχη
βασ. της Περσίας
σύζ. Σαρβαραζάς
βασ. της Περσίας
 
Αζαρμιντόχη
βασ. της Περσίας
 
πρίγκιπας
 
Σαιριά
πρίγκιπας
 
Μποράν
 
Φαρουκζάντ Χοσρόης Ε΄
 
Μαρδανσάχ
 
Ζαβαννσίρ
 
Πουσδίλ
 
Χοσρόης Γ΄
 
Σαπώρης-ι-Σαχρβαράζ
 
Περόζης Β΄
 
Χοσρόης Δ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρδασίρ Γ΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ορμίσδας ΣΤ΄
βασ. της Περσίας
 
Ισδιγέρδης Γ΄
βασ. της Περσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περόζης Γ΄
τιτουλάριος βασ. της Περσίας
 
Βαράμης Ζ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ναρσής

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα House of Sasan στο Wikimedia Commons