Οβολός

αρχαίο Ελληνικό νόμισμα μικρής αξίας

Ο Οβολός (αρχ. Ελλ. ὀβολός, πληθ. ὀβολοί) ήταν αρχαίο ελληνικό νόμισμα μικρής αξίας που ισοδυναμούσε με 8 χαλκούς.

Οβολοί του Άργους, αρχική μορφή των οβολών, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Ετυμολογία της λέξης Επεξεργασία

Η λέξη οβολός που σήμαινε «μικρό σουβλί» προέρχεται από το σχήμα των πρώτων νομισμάτων, τα οποία ήταν μακρόστενες μεταλλικές μυτερές βέργες. Η λέξη αυτή παρέμεινε όταν τα νομίσματα πήραν μικρή στρογγυλή μορφή και από κει και πέρα χρησιμοποιήθηκε για τα νομίσματα αυτά μικρής ονομαστικής αξίας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι ο οβολός έμμεσα έδωσε την αφορμή για την ονομασία της δραχμής, αφού μια δραχμή αντιστοιχούσε σε 6 οβολούς, δηλαδή τόσους όσους μπορεί να κρατήσει (να «δράξει») το χέρι. Η λέξη obulus χρησιμοποιήθηκε αργότερα και από τους Ρωμαίους για να χαρακτηρίσουν τα χρήματα, ενώ ακόμα και ο οβελίσκος (π.χ. ο Οβελίσκος του Θεοδόσιου Α') προέρχεται από αυτήν την ελληνική λέξη, λόγω του μακρόστενου σουβλερού σχήματος που είχε.

Εκτός από το συγκεκριμένο νόμισμα, οβολό ονομάζουμε ένα μικρό ή συμβολικό ποσό το οποίο παραθέτουμε, δωρίζουμε, ή προσφέρουμε οικειοθελώς.

Στην Ελληνική μυθολογία ο οβολός είναι το συμβολικό ποσό που κόστιζε η μεταφορά στον Άδη από τον Χάροντα και γι' αυτό βρίσκουμε στους τάφους το νόμισμα αυτό.

Επίσης οβολός ονομάζεται το νόμισμα που κόπηκε το 1819 στα νησιά του Ιονίου.

Αντιστοιχίες Επεξεργασία

Ο κωμικός ποιητής Μάχων αφηγείται πως η Φρύνη ζητούσε μια μνα για μια νύχτα.

  • ένα τάλαντο αντιστοιχούσαν με 60 μνες
  • Από μια μνα άργυρο κόβανε 100 δραχμές
  • ένας στατήρ ισοδυναμεί με δύο δραχμές ή ένα δίδραχμο
  • 1 δραχμή αντιστοιχούσε 6 οβολούς
  • ένας οβολός ισοδυναμεί με τρεις τριοβολούς ή τριημιβολούς
  • 1 οβολός αντιστοιχούσε 8 χαλκούς
  • Υποπολλαπλάσια του χαλκού ήταν ο κόλλυβος και το λεπτόν που ήταν το μικρότερο σε αξία νόμισμα.

Φωτογραφικό υλικό Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Tyll Kroha: Münzen sammeln. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig 1961, 1968, München 1985 (6.Aufl.). ISBN 3-7814-0249-5

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία