Ο Χαλκούς ήταν αρχαίο χάλκινο νόμισμα (εξ ου και η ονομασία του) της αρχαίας Αθήνας.

Ως νομισματική μονάδα ήταν υποπολλαπλάσιο του οβολού, ισοδύναμος με το 1/8 αυτού. Πολλαπλάσια νομίσματα του χαλκού ήταν το δίχαλκο, το τετράχαλκο (= μισός οβολός) και το πεντάχαλκο.Υποπολλαπλάσια του χαλκού ήταν ο κόλλυβος και το λεπτόν.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ. 60ός, σελ. 363.