Οδηγήτρια

Εικονογραφικός τύπος της Παναγίας

Η Οδηγήτρια είναι εικονογραφικός τύπος της Παναγίας κατά τον οποίο απεικονίζεται η Παναγία όρθια, βρεφοκρατούσα και ελαφρώς στραμμένη αριστερά.

H Βρεφοκρατούσα Πλατυτέρα. Ψηφιδωτό του 12ου αιώνα στην κόγχη της βασιλικής του Τορτσέλλο.

ΟνομασίαΕπεξεργασία

Η ονομασία του τύπου αυτού οφείλεται σε σχετική εικόνα της Μονής των Οδηγών που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, την οποία έστειλε από τα Ιεροσόλυμα περί το 400 η αυτοκράτειρα Αιλία Ευδοκία στην αδελφή του συζύγου της Πουλχερία. Η εικόνα αυτή κατέστη Ιερό Παλλάδιο και χρησιμοποιήθηκε τόσο σε τελετές, όσο και σε πολεμικές συγκρούσεις, ενώ είχε αποδοθεί στον Λουκά.[1]

Παραλλαγές και διάδοσηΕπεξεργασία

 
Μιχαήλ Δαμασκηνός, Θεοτόκος Οδηγήτρια. Εδώ η Θεοτόκος εικονίζεται σε προτομή, ελαφρά στραμμένη δεξιά ως προς τον θεατή, κρατά με το αριστερό χέρι τον Ιησού, ενώ συγχρόνως υψώνει το δεξί χέρι σε ευλογία. Μητέρα και Υιός παριστάνονται ευθυτενείς, προσβλέποντας στον θεατή. Στις άνω γωνίες τις εικόνας εικονίζονται οι άγγελοι σε πολύ μικρότερη κλίμακα, γυρισμένοι προς τη Θεοτόκο με τα κεφάλια ελαφρώς σκυφτά και στα χέρια τους ανοικτά ειλητάρια. Η Παναγία φορά μαφόριο πορφυρό.[2]

Παραλλαγή της Οδηγήτριας συνιστά η δεξιοκρατούσα. Σε άλλες περιπτώσεις δύο αρχάγγελοι εικονίζονται σε προτομή υπεράνω και εκατέρωθεν της Παναγίας.[3]

Η Παναγία η Οδηγήτρια συνιστά τον πιο διαδεμένο εικονογραφικό Θεομητορικό τύπο. Απεικονίζεται και σε αυτοκρατορικές σφραγίδες, κυρίως μετά το 843 σε νομίσματα, όπως του Μιχαήλ Ραγκαβέ και του Ρωμανού Διογένη.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως. Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1972, σελ.61.
  2. βλέπε και Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, εκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1990, σελ.42
  3. 3,0 3,1 Καλοκύρης (1972), σελ.62.