Η οδηγία ναυσιπλοΐας ή αγγελία ναυσιπλοΐας ή αγγελία προς ναυτιλλόμενους και παλαιότερα "αγγελίαι τοις ναυτιλλομένοις", (sailing direction ή notice to mariners), αφορά ειδική οδηγία ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα που παρέχεται προς τον Πλοίαρχο του πλοίου, είτε από επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους, συνήθως υδρογραφική υπηρεσία, είτε από τον ενοικιαστή (εφοπλιστή ή ναυλωτή), είτε σε έκτακτες περιπτώσεις από τις ίδιες τις Αρχές του λιμένα προσέγγισης.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως πληροφορίες υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας σε διαύλους, αγκυροβόλια, δελτίο καιρού, έκτακτους ναυτιλιακούς κινδύνους (π.χ. παγόβουνα, επιπλέοντα εμπόδια κ.λπ.), έκτακτες έρευνες διάσωσης ή επιστημονικές, επικίνδυνα ναυάγια, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φάρων και φανών λιμένων, ναυτικών πεδίων ασκήσεων ή βολών, φάσεις παλιρροιών, και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο προς ενημέρωση. Ιδιαίτερης μνείας αγγελία γίνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) του ΟΗΕ σε περιπτώσεις ναυτικών αποκλεισμών ή χαρακτηρισμού θαλάσσιας περιοχής σε εμπόλεμη.

Η σηματική συνήθως λήψη των παραπάνω οδηγιών είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στο Ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου. Συνηθίζεται όμως είτε να επικολλάται αυτούσιο στις σελίδες του ημερολογίου είτε να αναρτάται σε εμφανές σημείο (πίνακα) στη Γέφυρα του πλοίου για την άμεση ενημέρωση των Αξιωματικών Γέφυρας.