Η οικονομία της αγοράς είναι οικονομικό σύστημα, στο οποίο οι αποφάσεις όσον αφορά τις επενδύσεις, την παραγωγή και τη διανομή καθοδηγούνται από τα σήματα τιμών που δημιουργούν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομίας της αγοράς είναι η ύπαρξη των παραγόντων της αγοράς που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κατανομή του κεφαλαίου και των συντελεστών παραγωγής.[1][2]

Οι οικονομίες της αγοράς ποικίλουν από ελαχίστως ρυθμιζόμενα συστήματα ελεύθερης αγοράς και λεσέζ-φερ, όπου η κρατική δραστηριότητα περιορίζεται στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας.[3] Επίσης υπάρχουν παρεμβατικές μορφές της οικονομίας της αγοράς όπου η κυβέρνηση παίζει ενεργό ρόλο στην διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς και την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι σχεδιασμένες από το κράτος οικονομίες και οι διευθυντισμένες οικονομίες αποτελούν είδη οικονομιών όπου το κράτος έχει κατευθυντήριο ρόλο στην επίβλεψη της συνολικής ανάπτυξης της αγοράς μέσω των βιομηχανικών πολιτικών ή του ενδεικτικού σχεδιασμού.

Η οικονομία της αγοράς είναι το αντίθετο της σχεδιασμένης οικονομίας, όπου οι επενδύσεις και οι αποφάσεις περί παραγωγής ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια για την οικονομία. Σε μια σχεδιασμένη οικονομία, ο οικονομικός προγραμματισμός είναι ο κύριος μηχανισμός κατανομής μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι των αγορών. Στην σχεδιασμένη οικονομία τα μέσα παραγωγής της οικονομίας ανήκουν και λειτουργούνται από ένα ενιαίο οργανωτικό σώμα.[4] 

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Gregory and Stuart, Paul and Robert (2004). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century (7th έκδοση). George Hoffman. σελ. 538. ISBN 0-618-26181-8. Market Economy: Economy in which fundamentals of supply and demand provide signals regarding resource utilization. 
  2. Altvater, E. (1993). The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism. Verso. σελ. 57. 
  3. Yu-Shan Wu (1995). Comparative Economic Transformations: Mainland China, Hungary, the Soviet Union, and Taiwan. Stanford University Press. σελίδες 8. In laissez-faire capitalism, the state restricts itself to providing public goods and services that the economy cannot generate by itself and to safeguarding private ownership and the smooth operation of the self-regulating market. 
  4. Chappelow, Jim (29 Ιανουαρίου 2020). «Centrally Planned Economy». Investopedia. Scott, Gordon, rev. Ανακτήθηκε στις 9 Απριλίου 2020.