Οικονομία του Λιβάνου

οικονομία της χώρας

Η οικονομία του Λιβάνου ταξινομείται ως αναπτυσσόμενη οικονομία ανώτερου μεσαίου εισοδήματος. Το ονομαστικό ΑΕΠ του Λιβάνου για το 2018 εκτιμάται στα 54.8 δισεκατομμύρια δολάρια,[1] με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ύψους 12.000 δολαρίων. Τα κυβερνητικά έξοδα για το 2018 ανέρχονται στα 15.9 δισεκατομμύρια δολάρια,[2] αποτελώντας το 23% του ΑΕΠ.

Νυχτερινή άποψη των πύργων Ζαϊτουνάι

Η λιβανέζικη οικονομία αναπτύχθηκε σημαντικά μετά τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006, με το μέσο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης να φτάνει το 9.1% την τετραετία 2007 με 2010.[3] Μετά το 2011 η οικονομία επηρεάστηκε από τον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ύψους 1.7% την περίοδο 2011-2016 και ανάπτυξη ύψους 1.5% το 2017.[3] Το 2018 εκτιμήθηκε ότι το ύψος του ΑΕΠ της χώρας φτάνει τα 54.1 δισεκατομμύρια δολάρια.[1] Ο Λίβανος έχει τη τρίτη μεγαλύτερη αναλογία χρέους προς ΑΕΠ στον κόσμο. Κατά συνέπεια, οι πληρωμές τόκων αποτελούν το 48% των εγχώριων κυβερνητικών εσόδων το 2016, περιορίζοντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να κάνει αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές και άλλα δημόσια αγαθά.[4]

Η λιβανέζικη οικονομία είναι προσανατολισμένη προς τον τομέα των υπηρεσιών. Ο Λίβανος έχει μια ισχυρή παράδοση στο λεσέ φερ, με το σύνταγμα της χώρας να τονίζει ότι "το οικονομικό σύστημα είναι ελεύθερο και εγγυάται την ιδιωτική πρωτοβουλία και το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας". Οι κύριοι οικονομικοί τομείς συμπεριλαμβάνουν την βιομηχανία μετάλλων, τον τραπεζικό τομέα, την γεωργία, την παραγωγή χημικών και την παραγωγή εξοπλισμού μεταφορών. Οι κύριοι αναπτυσσόμενοι τομείς της οικονομίας μεταξύ άλλων είναι ο τραπεζικός τομέας και ο τουρισμός. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ξένο συνάλλαγμα ή στη μεταφορά κεφαλαίων.[εκκρεμεί παραπομπή]

Παραπομπές

Επεξεργασία