Η Οικονομική Γεωγραφία είναι ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της Ανθρωπογεωγραφίας και επικουρικός των Οικονομικών Επιστημών.

Αντικείμενο έρευνας και μελέτης του κλάδου αυτού είναι συνοπτικά η κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή, συναλλαγές κ,λπ.) του ανθρώπου στην επιφάνεια της Γης. Βασικό μέλημά της είναι τόσο η περιγραφή των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών και της αξιολογικής συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και η μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων στο βαθμό ανάπτυξης διαφόρων περιοχών. Εξ αυτού η έρευνα και μελέτη της επεκτείνεται στα αίτια και τις μορφές επιδράσεων των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων ή παρεμβάσεων που συμβαίνουν είτε προς υποστήριξη είτε όχι των τοπικών φυσικών πόρων.

Διάκριση Επεξεργασία

Ανάλογα του ειδικότερου αντικειμένου μελέτης η Οικονομική Γεωγραφία διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους, είτε κατά περιοχές, (όπως π.χ. παγκόσμια, κατά ήπειρο, ή κατά χώρα), είτε σε επιμέρους κλάδους ανά οικονομική δραστηριότητα (όπως π.χ. βιομηχανική γεωγραφία, γεωγραφία αγροτικής οικονομίας, γεωγραφία μεταφορών, γεωγραφία εργατικού δυναμικού, κ.λπ.

Σημειώσεις Επεξεργασία

Η Οικονομική Γεωγραφία ξεκίνησε αρχικά τελείως εμπειρικά με τη μελέτη που αφορούσε την παγκόσμια κατανομή και παραγωγή διαφόρων αγαθών, και κατ΄ επέκταση κατά ήπειρο και κατά κράτος, όπως π.χ. σίτου, ελαίου, χρυσού, ενέργειας κ.λπ. σε συσχέτιση με το υφιστάμενο περιβάλλον, προσδιορίζοντας έτσι οικονομικές περιοχές.
Στη σύγχρονη όμως έρευνα εξετάζονται παράλληλα και οι διάφορες κυβερνητικές πολιτικές και μέτρα που εφαρμόζονται και την εξέλιξη επ΄ αυτών, που έχουν να κάνουν με τη σημασία της αγοράς σ΄ ένα τόπο εγκατάστασης, π.χ. βιομηχανιών κ.ά., καθώς και των παραγόντων που συμβάλουν σ΄ αυτό. Έτσι υπό τη θεωρητική προσέγγιση αυτή και την ανάλυση της αλληλεπίδρασης δεσμών, που παρατηρούνται μεταξύ παραγωγικών και καταναλωτικών μονάδων, η οικονομική γεωγραφία σχετίζεται πολύ στενά με τη διαμόρφωση της περιφερειακής κυβερνητικής πολιτικής. Για παράδειγμα η ανάλυση ενός αστικο-βιομηχανικού συμπλέγματος αποτελεί βασικό αντικείμενο της οικονομικής γεωγραφίας συνέπεια του οποίου είναι ο καθορισμός των βιομηχανικών ζωνών.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.17ος, σελ.12, 14.