Οικουμενική Διακήρυξη των Γλωσσικών Δικαιωμάτων

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Γλωσσικών Δικαιωμάτων (αγγλικά: Universal Declaration of Linguistic Rights) διατυπώθηκε στη Βαρκελώνη (6-8/6/96) από τη διεθνή διάσκεψη 66 μη κυβερνητικών οργανώσεων, με πρωτοβουλία της International ΡΕΝ, και υπογράφτηκε από την UNESCO, τα Pen Clubs και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στόχος της είναι η προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Ευρωπαϊκός χάρτης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών

Εξωτερικοί δεσμοίΕπεξεργασία