Με τον όρο ομογενείς αναφερόμαστε σε άτομα του ιδίου γένους που κατά βάση ζουν σε μία άλλη χώρα είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένες κοινότητες. Παιδιά των ομογενών χαρακτηρίζονται ως δεύτερης γενιάς και τα παιδιά αυτών τρίτης γενιάς.

Έλληνες ομογενείς

Επεξεργασία

Η ομογένεια ανέκαθεν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό. Για λόγους κυρίως εμπορικούς και οικονομικούς οι Έλληνες μετανάστευαν σε μεγάλους αριθμούς δημιουργώντας μεγάλες κοινότητες σε πολλά μέρη του πλανήτη. Από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ελλήνων ομογενών είναι αυτές των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και του Καναδά. Κοινότητες ομογενών συναντούμε επίσης στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τη Νότια Αφρική.

Σχετικά άρθρα

Επεξεργασία

Απόδημος Ελληνισμός

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία