Στην ελληνική μυθολογία ο Πάνδωρος ήταν μυθικός ήρωας της Αττικής και οικιστής της Εύβοιας.

Πάνδωρος
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΕρεχθέας και Πραξιθέα
ΑδέλφιαΚρέουσα

Ο Πάνδωρος ήταν ένα από τα πολλά παιδιά της Πραξιθέας και του βασιλέως των Αθηνών Ερεχθέως. Αδέλφια του Πανδώρου ήταν ο Κέκρωψ ο νεότερος, ο Άλκων, ο Ορνεύς, ο Θέσπιος, ο Ευπάλαμος, ο Μητίων, η Πρόκρις, η Μερόπη, η Κρέουσα, η Ωρείθυια, η Πρωτογένεια, η Πανδώρα και η Χθωνία.

Ο Πάνδωρος έκτισε στην Εύβοια την Χαλκίδα και κατέλειπε μετά θάνατο δύο γιους, τον Άλκωνα και τον Δία.

Πηγές Επεξεργασία

  • Δρανδάκη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΙΘ', σελ. 515