Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πραξιθέα είναι γνωστή κυρίως η σύζυγος του Ερεχθέως, η οποία αναφέρεται είτε ως θυγατέρα του ποτάμιου θεού Κηφισού, είτε της Διογενείας (κόρης του Κηφισού) και του Φρασίμου. Η Πραξιθέα απέκτησε με τον Ερεχθέα πολλά παιδιά. Ανάμεσά τους ήταν ο Κέκρωπας ο νεότερος, ο Άλκωνας, ο Ορνέας, ο Θέσπιος, ο Ευπάλαμος, ο Πάνδωρος, ο Μητίωνας, η Μερόπη, η Κρέουσα, η Ωρείθυια, η Πρόκριδα, η Πρωτογένεια, η Πανδώρα και η Χθονία.

Επίσης, το όνομα Πραξιθέα έφεραν (προσοχή, κάποτε το όνομα συγχέεται με το Πασιθέα):

  1. Μία από τις Ναϊάδες, σύζυγος του Εριχθονίου και μητέρα του βασιλιά Πανδίονα του Α΄.
  2. Θυγατέρα του Λέω, η οποία μαζί με τις αδελφές της Θεόπη και Ευβούλη θυσιάσθηκε για να σώσει την Αθήνα (σύμφωνα όμως με άλλη εκδοχή, θυσιάσθηκε ο πατέρας τους).
  3. Μία από τις 50 Θεσπιάδες, που μαζί με τον Ηρακλή απέκτησε ένα γιο, τον Νέφο.


  • Το αντίστοιχο άρθρο της αγγλόγλωσσης Wikipedia
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969