Με το όνομα Διογένεια φέρονται στην ελληνική μυθολογία τρεις γυναίκες και μια αθηναϊκή γιορτή των τελευταίων κλασικών χρόνων:


  1. Η Διογένεια, κόρη του Φόρβαντα, από τον Ώλενο της Αχαΐας, γυναίκα του Αλέκτορα και μητέρα του Αμαρυγκέα.
  2. Η Διογένεια, κόρη του Κελεού της Ελευσίνας.
  3. Η Διογένεια, κόρη του Κηφισού, γυναίκα του Φράσιμου, μητέρα της Πραξιθέας.
  4. Τα Διογένεια, αρχαία γιορτή που γινόταν στην Αθήνα προς τιμήν του Μακεδόνα Διογένη που είχε βοηθήσει τους Αθηναίους.