Ο Κηφισός, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία και ιδιαίτερα με τους αττικούς μύθους ήταν δευτερεύουσα θεότητα της Αττικής. Πρόκειται για αλληγορική προσωποποίηση του ομώνυμου ποταμού του Κηφισού, που συνδέεται άλλοτε με τις πλούσιες παροχές του στην γύρω περιοχή και άλλοτε με τις καταστροφές που προκαλούσε η υπερχείλισή του.

Καταφανώς, ως προστάτης των παροικούντων στις όχθες του, εμφανίζεται πατέρας της Διογένειας, της οποίας η κόρη Πραξιθέα έγινε σύζυγος του βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέως. Ο Κηφισός τιμόταν ιδιαίτερα στην αρχαία Αθήνα ως προστάτης του αθηναϊκού πεδίου ενώ παράσταση αυτού υπήρχε στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα που βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.


  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τόμ.ΙΔ΄, σελ. 352