Παγές

προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος

Οι Παγές ή Πηγές (Παγές κατά τη Δωρική διάλεκτο και Πηγές κατά την Αττική) ήταν αρχαία πόλη των Μεγαρέων χτισμένη στις ακτές του Κορινθιακού κόλπου στη θέση του σημερινού παραθεριστικου οικισμού Αλεποχώρι. Αποτελούσαν το βόρειο επίνειο των Μεγάρων. Μεταξύ του 460 και 459 π.Χ. οι Μεγαρείς συμμάχησαν με την Αθήνα και οι Αθηναίοι εκμεταλεύτηκαν το λιμάνι για να αποκτήσουν πρόσβαση στον Κορινθιακό κόλπο. Η παρουσία των Αθηναίων στην Μεγαρίδα ήταν η κύρια αιτία για την έναρξη μιας σειράς συγκρούσεων μεταξύ των Πελοποννησιών και των αθηναίων που αναφέρονται ως Πρώτος Πελοποννησιακός Πόλεμος. Οι συγκρούσεις αυτές έληξαν το 446 π.Χ με την υπογραφή τριακονταετούς ειρήνης μεταξύ των αντιμαχόμενων. Με την συνθήκη ειρήνης η Αθήνα υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα λιμάνια των Μεγάρων Παγές και Νίσαια τα οποία ξαναπέρασαν πάλι στους Μεγαρείς. Οι Παγές το 193 π.Χ. έγιναν μέρος της Αχαϊκής Συμπολιτείας μέχρι την Ρωμαϊκή κατάκτηση το 146 π.Χ. Ο Περιηγητής Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη αξιόλογου χάλκινου αγάλματος της Αρτέμιδος Σωτείρας [1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Βικιθήκη Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις/Αττικά.ἐν δὲ ταῖς Παγαῖς θέας ὑπελείπετο ἄξιον Ἀρτέμιδος Σωτείρας ἐπίκλησιν χαλκοῦν ἄγαλμα,