Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών

Χριστιανική οργάνωση

Η Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών ή Παγκόσμια Κοινωνία Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών είναι οικουμενικό Χριστιανικό σώμα που δημιουργήθηκε του 2006 με τη συνένωση του Παγκόσμιου Συνδέσμου Αναμορφωμένων Εκκλησιών και του Αναμορφωμένου Οικουμενικού Συμβουλίου. Με περίπου 80 εκατομμύρια μέλη, η Κοινωνία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ενιαία χριστιανική κοινωνία στον κόσμο, μετά τη Ρωμαιοκαθολική, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, την Αγγλικανική Κοινωνία και το Παγκόσμιο Μεθοδιστικό Συμβούλιο, ενώ είναι το μεγαλύτερο σώμα Αναμορφωμένων/Μεταρρυθμισμένων και Πρεσβυτεριανών εκκλησιών. Μέλος της Κοινωνίας είναι και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.

Λογότυπο της Παγκόσμιας Κοινωνίας Αναμορφωμένων Εκκλησιών

Εκκλησίες μέλη

Επεξεργασία
 
Με κόκκινο σημειώνονται οι χώρες που έχουν μέλη στην Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών

Η Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών έχει ως μέλη της 232 εκκλησίες από όλο το κόσμο.

Στην Αφρική, 66 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Στην Ασία, 65 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Καραϊβική

Επεξεργασία

Στη Καραϊβική, 9 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Στην Ευρώπη, 39 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Λατινική Αμερική

Επεξεργασία

Στη Λατινική Αμερική, 21 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Μέση Ανατολή

Επεξεργασία

Στη Μέση Ανατολή, 4 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Βόρεια Αμερική

Επεξεργασία

Στη Βόρεια Αμερική, 12 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Ειρηνικός

Επεξεργασία

Στον Ειρηνικό, 15 εκκλησίες είναι μέλη της κοινωνίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία