Ο Πακατιανός, λατιν.: Pacatianus, πλήρες όνομα Tiberius Claudius Marinus Pacatianus (απεβ. π. 248) ήταν σφετεριστής στην περιοχή του Δούναβη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την εποχή του Φιλίππου του Άραβα.

Αντωνινιανός του Πακατιανού. Επιγρ.: IMP. TI. CL. MAR. PACATIANVS P[ΙVS] F[ELIX] IN[VICTVS] / ROMAE AETER[ΝΑ] AN[ΝΟS] MIL[LE] ET PRIMO, δηλ. 1001 έτη από το 753 π.Χ. έτος ίδρυσης της Ρώμης (248 μ.Χ.).

ΒιογραφίαΕπεξεργασία

Είναι γνωστός από νομίσματα και από αναφορές στον Ζώσιμο και τον Ζωναρά, που λένε ότι ήταν αξιωματικός σε μία από τις λεγεώνες του Δούναβη. Σύμφωνα με τον Ζώσιμο, οι εξεγέρσεις του Πακατιανού στη Μοισία (πιθανότατα ήλεγχε το Βιμινάκιο) και του Ιοταπιανού στη Συρία ώθησαν τον Φίλιππο να κάνει πρόταση στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο να παραιτηθεί, αλλά ο συγκλητικός Δέκιος (που εστάλη από τον Φίλιππο για να αντιμετωπίσει την εξέγερση), προέβλεψε σωστά ότι ο Πακατιανός θα σκοτωθεί σύντομα από τους δικούς του άνδρες, πριν από την άφιξη εκείνου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία