Η Παλαιαρκτική ή Παλαιαρκτική Ζώνη είναι μια περιοχή του Βόρειου Ημισφαιρίου, που δημιουργήθηκε κατά την Παλαιογενή περίοδο. Η αρχική ενότητα της περιοχής αντικατοπτρίζεται στην γεωγραφική κατανομή των σημερινών ειδών ζώων και φυτών, και ο όρος χρησιμοποιείται στη φυτογεωγραφία και στη ζωογεωγραφία και γενικότερα στη βιογεωγραφία.

πράσινο:Παλαιαρκτική Ζώνη

Η Παλαιαρκτική ζώνη είναι μαζί με την Νεοαρκτική ζώνη μέρος της Αρκτικής ζώνης. Η Νεοαρκτική περιλαμβάνει την Βόρεια Αμερική, η οποία χωρίστηκε από την Παλαιαρκτική ζώνη και γι'αυτό το λόγο θεωρείται «νέο». Η Παλαιαρκτική ζώνη κατ' αρχάς περιλαμβάνει την Ευρασία, αφαιρούμενης της Ινδικής υποήπειρου, γιατί αυτή προστέθηκε αργότερα με τη Μετατόπιση των τεκτονικών πλακών, και προστίθεται ή Βόρεια Αφρική. Η υπόλοιπη Αφρική ανήκει στην Αιθιοπική ζώνη. Στη Βόρεια Αφρική υπάρχουν πολύ περισσότερα είδη έμβιων όντων που συναντούμε και στις χώρες της βόρειας Μεσογείου παρά είδη, που συναντούμε και Νότια από την Σαχάρα.

Η Παλαιαρκτική ζώνη διαιρείται σε πολλές μικρότερες περιοχές ανάλογα με το κλίμα και τους βιότοπους. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη ζώνη των Παλαιαρκτικών Μεσογειακών δασών.

ΠηγέςΕπεξεργασία