Η Παλατινή Κομητεία είναι μία περιοχή που κυβερνάται από έναν κόμη με ιδιαίτερες εξουσίες και αυτονομία από το υπόλοιπο βασίλειο στο οποίο ανήκει. Την περίοδο της Φεουδαρχίας οι παλατινοί κόμητες ασκούσαν διευρυμένη εξουσία και κυβερνούσαν τις χώρες τους με μεγάλη αυτονομία από τον βασιλιά στον οποίο είχαν ορκιστεί υποτέλεια.

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, είναι γνωστή η Παλατινή Κομητεία Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, η οποία υπήρξε από το 1185 μέχρι το 1479.