Το Πανεμόνιο είναι ο αρχαιότερος τύπος αιολικής μηχανής, που χρησιμοποιήθηκε γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας για την άντληση νερού. Παρόμοιος τύπος μηχανής εμφανίστηκε αργότερα και στην Κίνα. Είναι αιολική μηχανή κατακόρυφου άξονα, που διαθέτει 2-4 ημικυλινδρικά πτερύγια. Στρέφεται με αργό ρυθμο και έχει το μικρότερο συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τις υπόλοιπες μηχανές.