Το πανεπιστήμιο είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) της ανώτατης εκπαίδευσης. Στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη που χρησιμοποιείται για το πανεπιστήμιο προέρχεται από το λατινικό universitas, που σημαίνει ομάδα και σωματείο, καθώς οι πρώτοι μεσαιωνικοί δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων ρυθμιζόταν η μίσθωσή τους.

Εσωτερικό κτηρίου του Πανεπιστημίου της Βιέννης
 
Πύργος ρολογιού στο Πανεπιστήμιο του Κιότο

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, αρχαιότερα πανεπιστήμια στον κόσμο θεωρούνται τα Ευρωπαϊκά, καθώς η απόκτηση πτυχίου δε συνηθιζόταν σε αρχαιότερα ιδρύματα εκπαίδευσης στην Ασία και την Αφρική. Όμως, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αρχαιότερα από εκείνα της γηραιάς ηπείρου υπήρξαν σε χώρες όπως η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ινδία.[εκκρεμεί παραπομπή] Ορισμένα από αυτά μάλιστα βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία.

Αποστολή

Επεξεργασία

Τα πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Διάρθρωση σπουδών

Επεξεργασία

Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους σπουδών.

  • Ο πρώτος κύκλος σπουδών (BSc, Bachelor of Science) συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου ή διπλώματος. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.
  • Ο δεύτερος κύκλος σπουδών (MSc, Master of Science) συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
  • Ο τρίτος κύκλος σπουδών (PhD, Doctor of Philosophy) συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ' ελάχιστο 3 έτη με την απονομή διδακτορικού διπλώματος.

Στην Ελλάδα

Επεξεργασία

Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές

Επεξεργασία