Με τον όρο Παράλλαξη κυρίως στην ακτοπλοΐα χαρακτηρίζεται η θέση ενός αντικειμένου όπου η διόπτευση αυτού είναι 90 μοίρες (δεξιά ή αριστερά). Δηλαδή το αντικείμενο βρίσκεται προς το εγκάρσιο του πλοίου, (π.χ. παράλλαξη Φάρου).

Η απόσταση του αντικειμένου από το πλοίο κατά την παράλλαξη λέγεται «απόσταση παράλλαξης», που είναι και η μικρότερη απόσταση που μπορεί να βρεθεί το πλοίο εφόσον διατηρεί σταθερή πορεία.