Παρενιαυτοφορία είναι το φαινόμενο όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία (βεντέμα) και παράγει ικανοποιητικά, την επόμενη χρονιά παρατηρείται απότομα πτώση της παραγωγής που δεν οφείλεται σε παθολογικά ή σε κλιματολογικά αίτια, λόγω κατανάλωσης σε μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών αποθεμάτων. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε μη ποτιστικούς δενδρώνες. Μείωση της έντασης του φαινόμενου της παρενιαυτοφορίας μπορεί να γίνει με κατάλληλες τεχνικές κλαδέματος και λίπανσης από τον παραγωγό.

Χαρακτηριστικά το φαινόμενο αυτό είναι πολύ έντονο για τις πορτοκαλιές και ειδικά για τις ποικιλίες Navellina και New Hall.

Οι παράγοντες που επιδρούν στην παρενιαυτοφορία είναι οι εξής: θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ορμονικά αίτια, ηλικία δένδρων, καλλιεργητικές φροντίδες.

ΠηγέςΕπεξεργασία