Πατριάρχης Ιωάννης

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον τίτλο Πατριάρχης Ιωάννης υπάρχουν τα παρακάτω λήμματα:

Πατριάρχες Αντιοχείας Επεξεργασία

Πατριάρχες Αλεξανδρείας Επεξεργασία

Πατριάρχες Ιεροσολύμων Επεξεργασία

Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.