Περίμετρος

γραμμή που περιβάλλει μια περιοχή

Η περίμετρος είναι γραμμή η οποία περιλαμβάνει ή περιβάλλει ένα δισδιάστατο σχήμα. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη γραμμή ή για το μήκος—σε μία διάσταση. Μπορεί να θεωρηθεί ως το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος. Η περίμετρος ενός κύκλου ή έλλειψης ονομάζεται περιφέρεια.

Η περίμετρος μπορεί να οριστεί ως: η απόσταση γύρω από ένα δισδιάστατο σχήμα, η μέτρηση της απόστασης γύρω από κάτι, καθώς και το μήκος ενός συνόρου.

Ο υπολογισμός της περιμέτρου έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα η περίμετρος είναι το μήκος του φράχτη που περιβάλλει ένα κήπο ή μια αυλή. Η περίμετρος (περιφέρεια) του τροχού/κύκλου περιγράφει πόσο μακριά θα κυλήσει σε μια στροφή.