Σχήμα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η λέξη - όρος σχήμα (εκ του σχειν - αόριστος του ρ. έχω) απαντάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Με τη γεωμετρική έννοιαΕπεξεργασία

  • Σχήμα γενικά ως μορφή, όψη ενός αντικειμένου, π.χ. σχήμα πλώρης
  • Σχήμα ως γεωμετρική έννοια, γραμμική παράσταση.
  • Σχήμα, μορφή στερεού σώματος.
  • Σχήμα, μέγεθος σελίδων, εφημερίδων κ.λπ.
  • Σχήμα, στρατιωτικός επιχειρησιακός σχηματισμός παράταξης, μετακίνησης, προσβολής, άμυνας κ.λπ.

Άλλες χρήσειςΕπεξεργασία

  • Σχήμα, εξωτερικό ένδυμα, αλλά και ιδιότητα ιερωμένων - μοναχών.
  • Σχήμα, ακολουθούμενος τρόπος έρευνας διάσωσης.
  • Σχήμα, τύπος παράταξης, χαιρετισμών, πλαισίωσης
  • Σχήμα λόγου ως τρόπος διατύπωσης, έκφρασης κυρίως προφορικού λόγου


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.