Περιφέρειες και επαρχίες της Σιέρρα Λεόνε

Η Σιέρρα Λεόνε διαιρείται σε 4 περιφέρειες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 14 επαρχίες.

Περιφέρειες

Επεξεργασία
# Περιφέρεια Πρωτεύουσα Έκταση (Km2) Πληθυσμός
1 Ανατολική Περιφέρεια Κενέμα 15.553 1.187.532
2 Βόρεια Περιφέρεια Μακένι 35.936 1.718.240
3 Δυτική Περιφέρεια Φρήταουν 557 1.447.271
4 Νότια Περιφέρεια Μπο 19.694 1.377.067

Επαρχίες

Επεξεργασία